W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.1.19.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych w ramach projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IF.272.1.19.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Rodzaj zamówienia Usługi
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 - SEKRETARIAT
rozstrzygnięcie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w przetargu nieograniczonym o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno-informacyjnych w ramach projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, o wartości poniżej 30 tys. euro, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

na część nr 1 pn. „Opracowanie, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej projektu”

oferta nr 9 złożona przez LUKSTAR Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.

Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 3.321,00 zł (słownie zł: trzy tysiące trzysta dwadzieścia jeden 00/100) w tym VAT 23%.

Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.


na część nr 2 pn. „Wykonanie i montaż na terenie realizacji projektu tablic informacyjnych, wykonanie i dostarczenie baneru promocyjnego typu roll-up na potrzeby promowania i informowania o projekcie oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci ulotek”

oferta nr 9 złożona przez LUKSTAR Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola.

Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 4.027,02 zł (słownie zł: cztery tysiące dwadzieścia siedem 02/100) w tym VAT 23%.

Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.


na część nr 3 pn. „Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w prasie”

oferta nr 6 złożona przez POLSKA PRESS Sp. z o.o., Oddział w Łodzi, ul. ks. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź.

Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 1.808,10 zł (słownie zł: jeden tysiąc osiemset osiem 10/100) w tym VAT 23%

Termin realizacji: do 30 listopada 2018 r.


ZBIORCZE ZESTAWIENIE

OFERT Z PUNKTACJĄ

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Część I

Część II

Część III

Część IV

Punktacja w kryterium cena (waga 100%) z uwzględnieniem podziału zamówienia na części

1

GRUŚ SYLWIUSZ 3R AGENCJA REKLAMOWO MARKETINGOWA, ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny

-

5,55

-

Część unieważniona

2

SUN&MORE Sp. z o. o., ul. Rapackiego 8c, 71-467 Szczecin

2,37

2,52

2,01

Część unieważniona

3

HEAPMAIL INTERNET SOLUTIONS Sp. z o. o., ul. Beethovena 10, 58-300 Wałbrzych

1,76

-

-

Część unieważniona

4

VIS-MEDIA s.c. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, ul. Złota 7, 87-165 Wielka Nieszawka

9,00

Oferta odrzucona

4,90

Część unieważniona

5

„ART.D&B” DANUTA TRAWKA, ul. Łaska 43, 98-220 Zduńska Wola

-

7,36

-

Część unieważniona

6

POLSKA PRESS Sp. z o. o., Oddział w Łodzi, ul. ks. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź

-

-

10,00

Część unieważniona

7

JAKUBOWSKI KONRAD, ul. Kościuszki 6A, 98-200 Sieradz

-

-

-

Część unieważniona

8

MEDIAWEB Dominika Sobczyk, ul. Osmolińska 8/12 lok. 25

5,40

-

-

Część unieważniona

9

LUKSTAR Łukasz Mąkowski, ul. Zielona 39, 98-220 Zduńska Wola

10,00

10,00

-

Część unieważniona


Zamawiający unieważnił część 4. zamówienia pn. „Usługa w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i napojów (catering) podczas spotkań informacyjnych”.

Uzasadnienie:

Zgodnie z Załącznikiem „Lista towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku do wysokości 8%” do Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719 ze zm.) usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56) objęte są stawką VAT w wysokości 8%. Obniżona stawka VAT nie obejmuje sprzedaży napojów, m.in. napojów, przy przygotowywaniu których jest wykorzystywany napar z kawy lub herbaty (niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju), wód mineralnych.

Część 4. zamówienia obejmuje obsługę w zakresie przygotowania i wydawania posiłków oraz napojów. Przywołane wyżej rozporządzenie wprowadza konieczność zastosowania dwóch różnych stawek VAT w wysokości 8% i 23%. W związku z tym Wykonawca przedstawiając cenę brutto za wykonanie tej części zamówienia winien zastosować dwie stawki podatku VAT.

Formularz oferty wskazywał na wpisanie przez Wykonawców jednej stawki VAT. W ofertach złożonych na realizację cz. 4, Wykonawcy obliczali cenę brutto przy zastosowaniu jednej stawki VAT. Dodatkowo nie wszyscy Wykonawcy podawali taką samą stawkę VAT, co wpływa na różnicę w sposobie obliczenia ceny brutto, której Zamawiający nie może skorygować.

Biorąc powyższe pod uwagę część 4. została unieważniona jako postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

(o wartości poniżej 30 tys. euro)

Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: ”Usługa w zakresie realizacji działań promocyjno – informacyjnych w ramach projektu pn.: Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

Kryteria wyboru ofert będą następujące:

  1. cena ofertowa   100 %

Oferenci winni spełniać narzucone w opisie warunków zamówienia (OWZ) wymagania i posiadać niezbędne uprawnienia do jego realizacji. OWZ dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zduńskowolskiego www.bip.powiatzdunskowolski.pl, dodatkowo otrzymać go można w siedzibie Zamawiającego.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Część I – Opracowanie, aktualizacja i utrzymanie strony internetowej Projektu – 30 listopada 2018 r.

Część II – Wykonanie i montaż na terenie realizacji projektu tablic informacyjnych, wykonanie i dostarczenie baneru promocyjnego typu roll-up na potrzeby promowania i informowania o projekcie oraz opracowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych w postaci ulotek – 30 listopada 2018 r.


Część III – Przygotowanie  i publikacja ogłoszeń w prasie – 30 listopada 2018 r.


Część IV – Usługa w zakresie przygotowania i wydawania posiłków i napojów (catering) podczas trzech spotkań informacyjnych – II kwartał 2017 r.

Ofertę w formie pisemnej (na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do OWZ) należy złożyć
w siedzibie zamawiającego – sekretariat do dnia 22.09.2016 r. godz. 13:00.

Termin otwarcia ofert: 22.09.2016 r. godz. 13:30.

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 226 kB
OWZ pdf, 3.7 MB

Powiadom znajomego