W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
   opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo
 • Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Niewiadomski. Kontakt: p.niewiadomski@powiatzdunskowolski.pl, tel. 438244223. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli odpowiada Paweł Niewiadomski, p.niewiadomski@powiatzdunskowolski.pl, tel.438244223.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Kompleks Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli składa się z 6 budynków.

Budynek A Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25. Budynek dwukondygnacyjny. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek B Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25. Budynek parterowy. Do budynku prowadzą trzy wejścia od strony południowej. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 4a. Budynek parterowy. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony południowo-zachodniej. Budynek jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W korytarzu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 3a, w którym mieszczą się wydziały Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Budynek dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony południowej. Pomieszczenia Starostwa znajdują się na parterze. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. W korytarzu na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wydzielone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Królewskiej 10. Budynek dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony zachodniej. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.

Budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 10. Budynek parterowy. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony północnej. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje

Powiadom znajomego