W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zarząd Powiatu

XML

Zarząd Powiatu

1. Starosta - Wojciech Rychlik
2. Wicestarosta - Tomasz Ziółkowski
3. Katarzyna Balzam
4. Ewa Mielczarek-Sójka
5. Joanna Pawłowska


Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.


Starosta Pan Wojciech Rychlik
Starostwo Powiatowe u. Złotnickiego 25
tel. Sekretariat 43 823-22-04 43 824 42 10; 43 824 42 11

Do zakresu zadań i kompetencji Starosty, jako kierownika Starostwa, należy:

1) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
2) realizacja polityki kadrowej;
3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Starostwa z zakresu prawa pracy;
4) upoważnianie pracowników Starostwa do wykonania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, którą sprawuje za pośrednictwem posiadanych mechanizmów między innymi z udziałem Naczelników i upoważnionych pracowników, którzy zobowiązani są do bieżącego nadzorowania, kontrolowania i monitorowania osiąganych celów w obszarze działalności Wydziałów i na podstawie przydzielonych im obowiązków;
6) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Powiatu określonych odrębnymi przepisami.

W czasie nieobecności Starosty jego obowiązki pełni Wicestarosta lub w razie jego nieobecności upoważniony Członek Zarządu.

Starosta wykonuje bezpośredni nadzór nad:

1) Wicestarostą;
2) Sekretarzem;
3) Skarbnikiem;
4) Wydziałem Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego;
5) Wydziałem Finansowo – Księgowym;
6) Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych;
7) Wydziałem Geodezji, Kartografii. i Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;
8) Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
9) Geodetą Powiatowym;
10) Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów;
11) Audytorem Wewnętrznym;
12) Zespołem Radców Prawnych;
13) Inspektorem Ochrony Danych;
14) Stanowiskiem ds. BHP;
15) Stanowiskiem ds. Ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników
16) Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Jednostkami organizacyjnymi Powiatu.

Starosta jest zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.


Wicestarosta Pan Tomasz Ziółkowski
Starostwo Powiatowe ul. Złotnickiego 25
Tel. 43 824 42 40

Do zadań Wicestarosty należy:

1) nadzór nad pracą podległych komórek organizacyjnych;
2) nadzór nad realizacją uchwał Rady i Zarządu oraz nad rozpatrywaniem wniosków komisji Rady przez podległe komórki organizacyjne;
3) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących spaw związanych z realizacją zadań podległych komórek organizacyjnych;
4) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Starosty;
5) udzielanie informacji środkom masowego przekazu w sprawach Powiatu dotyczących powierzonego zakresu działania;
6) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

Wykonując powierzone zadania Wicestarosta nadzoruje działalność:

1) Wydziału Edukacji;
2) Wydziału Komunikacji i Transportu;
3) Wydziału Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu;
4) Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska.

Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu 1. Starosta - Wojciech Rychlik 2. Wicestarosta - Tomasz Ziółkowski 3. Balzam Katarzyna 4. Pawłowska Joanna 5. Mielczarek-Sójka Ewa Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:...