W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Transport, stacje kontroli pojazdów

Pracownicy:

Marlena Janiak – inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu

Telefon: 43 824 42 29
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój nr 1A;

Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez biegłego rewidenta lub inną uprawnioną osobą
2) w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo


6. Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy – pośrednictwo przy przewozie rzeczy

- wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami (do pobrania w załącznikach)
- kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 50 000 euro

Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym,
2) dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.


7. Dopisanie do licencji lub zezwolenia niezgłoszonych wcześniej pojazdów i wydanie do nich wypisów

- wniosek o dopisanie do licencji niezgłoszonych pojazdów i wydanie do nich wypisów
- kserokopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi
- dokumenty potwierdzające posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego w wysokości:
    - 9 000 euro – na pierwszy pojazd samochodowy,
    - 5 000 euro – na każdy następny pojazd samochodowy.

Posiadanie sytuacji finansowej potwierdza się:
1) rocznym sprawozdaniem finansowym potwierdzonym przez biegłego rewidenta lub inną uprawnioną osobą
2) w drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak gwarancja bankowa lub ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych w tym przedsiębiorstw ubezpieczeniowych, składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo 


8. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne

Zaświadczenia te są wydawane na przewozy drogowe osób lub rzeczy, wykonywane przez przedsiębiorcę w krajowym transporcie drogowym pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

- wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wykonywania przewozów na potrzeby własne
- wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe), a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi


9. Wydawanie zmienionych zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne

- wniosek o wydanie zmienionego zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie wykonywania przewozów na potrzeby własne
- kopie krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu (dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe) pojazdów wymienionych we wniosku, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi w przypadku zmiany rodzaju i liczby kolejnych pojazdów samochodowych zgłoszonych do przewozów.

 
10. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o zezwolenie kategorii I lub II na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej na terenie powiatu zduńskowolskiego.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii na przejazd pojazdu nienormatywnego po drodze powiatowej.

Dodatkowe informacje: Zezwolenia wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód opłaty za wydanie zezwolenia.

- Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych z wyjątkiem ekspresowych i autostrad pojazdu nienormatywnego:
1) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
2) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.
Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:
1) podmiot wykonujący przejazd;
2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd. 
 
- Zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na czas określony wydaje się na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego:
1) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
2) o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów,
3) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.  
Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.
Zezwolenie wydaje się na wskazany we okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.
Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

Za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami podanymi w zezwoleniu wymierza się karę pieniężną w drodze decyzji administracyjnej.

 
11. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego

- wniosek  o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz  liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi
- zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach
- cennik
- wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.


12. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na terenie powiatu zduńskowolskiego

- wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych
- informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.

 
13. Wydawanie uzgodnień zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych

 

Opłaty:

1. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr 47927900070071116620000150

 
2. Wydawanie uprawnień diagnostom do dokonywania badań technicznych

Opłata skarbowa w wysokości 48 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr 47927900070071116620000150
 

3. Wydawanie zezwolenia na dostęp do zawodu przewoźnika na wykonywanie krajowego transportu drogowego

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

A. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy:

     a. 1000 zł - za wydanie zezwolenia,
     b. 110 zł - za każdy wypis,

B. Za wydanie licencji na pośrednictwo przy przewozie rzeczy:

     a. 800 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
     b. 900 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 16 do 30 lat,
     c. 1000 zł – gdy licencja wydawana jest na okres od 31 do 50 lat,

C. Za wydanie licencji na przewóz osób samochodem osobowym/pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób:

     a. 320 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 2 do 15 lat,
     b. 380 zł - gdy licencja wydawana jest na okres od 16 do 30 lat,
     c. 450 zł – gdy licencja wydawana jest na okres od 31 do 50 lat,
     d. 11 % - za każdy wypis

 

4. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819

A. Za wydanie zaświadczenia: 500 zł
B. Za wydanie wypisu z zaświadczenia: 100 zł
C. Za wydanie zmienionego zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne, o ile zmiana ta nie powoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowego zaświadczenia i wypisów z tego zaświadczenia, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł,
D. Za wydanie wypisu z zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne, w przypadku zmiany tego zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości 10 zł,


5. Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdem nienormatywnym

STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819


Kategoria I - 100 zł

Kategoria II:
- 200 zł - 1 miesiąc
- 400 zł - 6 miesięcy
- 1200 zł - 12 miesięcy
- 2000 zł - 24 miesiące

 
6. Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych

- do 1 roku 250 zł
- do 2 lat 300 zł
- do 3 lat 350 zł
- do 4 lat 450 zł
- do 5 lat 550 zł

Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty.

Za zmianę zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 10 % opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 

Termin załatwienia sprawy 

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

 
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w ciągu 14 od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane