W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe w powiecie zduńskowolskim funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Można z ich skorzystać  w Zduńskiej Woli, Szadku i Zapolicach, szczegóły poniżej.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

1. Budynek Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

ul. Getta Żydowskiego 4a

Punkt czynny:

- poniedziałek w godz. 11.30 - 15.30 

- wtorek w godz. 8.00 - 12.00

- środa w godz. 11.30 - 15.30

- czwartek w godz. 8.00 - 12.00 

- piątek w godz. 8.00 - 12.00 

 

2. Budynek Urzędu i Gminy Miasta w Szadku

ul. Warszawska 3 ( sala USC )

Punkt czynny:

- poniedziałek w godz. 9.00 - 13.00

- wtorek  w godz. 11.30 - 15.30 - nieodpłatna mediacja

- środa w godz. 7.30 - 11.30

- czwartek w godz. 11.30 - 15.30

- piątek w godz. 9.00 - 13.00

 

 

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

1. Budynek Urzędu Gminy Zapolice

Plac Strażacki 5 ( pokój nr 17 – pierwsze piętro )

Punkt czynny:

- poniedziałek w godz. 8.00 - 12.00 - punkt specjalistyczny z zakresu prawa spadkowego, cywilnego oraz rodzinnego

- wtorek w godz. 8.00 - 12.00

- środa w godz. 12.00 - 16.00

- czwartek w godz. 8.00 - 12.00

- piątek w godz. 12.00 - 16.00

DLA KOGO NIEODPŁATNA POMOC?

NIE BÓJ SIĘ SKORZYSTAĆ!


KOMU PRZYSŁUGUJĘ?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

  • Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawniona”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym
  • Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  • Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową
  • Nieodpłatną mediację

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

  • Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji
  • W szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego
  • Nieodpłatną mediację

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA:
  

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich,, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.


Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępna dla mieszkańców Powiatu Zduńskowolskiego do pobrania w załączniku. 

Zapisów na ww. usługi można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu: 43 824 42 10.Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. 
Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 

https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/dyzury-specjalistyczne – dyżury specjalistyczne, W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce. Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania.


https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/komunikat-dla-uchodzcow-wojennych-z-ukrainy-i-ukraincow-mieszkajacych-w-polsce------------- - Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych/ Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультаці

 https://www.youtube.com/watch?v=GmMVA8SP1wo - Animowany spot edukacyjno-promocyjny 

Załączniki

Powiadom znajomego