W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Zduńskowolski   informuje, iż na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 i Królewskiej 10 oraz na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski.pl  wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 18.07.2016r. do dnia 09.08.2016r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu...

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI POJAZDU SAMOCHODOWEGO

Zduńska Wola, dnia 05.07.2016 r. STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI  ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola   OBWIESZCZENIE O LICYTACJI  POJAZDU SAMOCHODOWEGO   Na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.   o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z...

Pytania i odpowiedzi - 272.1.16.2016

Pytania i odpowiedzi zgłoszono do zapytania ofertowego  dot. „Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla projektu pn.: Rozwój infrastruktury lekkoatletycznej wraz z budową systemu nawadniania boisk do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli” wraz z pozyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń  i uzgodnień ...

ZAWIADOMIENIE - AB.6740.2.2.2016

Zduńska Wola, dnia 4 lipca 2016 roku AB.6740.2.2.2016 ZAWIADOMIENIE   Starosta Zduńskowolski zawiadamia, że została wydana decyzja nr 3.2016 z dnia 4 lipca 2016 roku, znak: AB.6740.2.2.2016 na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 114260E w m. Czechy w gminie Zduńska Wola wraz z odwodnieniem...

ZAWIADOMIENIE - AB.6740.2.6.2013

Zduńska Wola, dnia 27 czerwca 2016 roku AB.6740.2.6.2013 ZAWIADOMIENIE   Starosta Zduńskowolski zawiadamia, że została wydana decyzja nr 2.2016 z dnia 27 czerwca 2016 roku, znak: AB.6740.2.6.2013 na realizację inwestycji drogowej, polegającej na realizacji zadania pt.: "Rozbudowa i budowa drogi we wsiach Ochraniew, Henryków,...

Pozwolenie wodnoprawne Autoweber ścieki kanalizacja MPWiK Czechy

SR.6341.18.2016  O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia  6 lipca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U....

Pozwolenie wodnoprawne Pratków Klimaszewscy drenowania przebudowa

SR.6341.21.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia  5 lipca2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r....

Informacja

Starosta Zduńskowolski informuje, iż na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woliprzy ul. Złotnickiego 25 i Królewskiej 10 oraz na stronie internetowej www.powiatzdunskowolski l   wywieszony jest na okres 21 dni tj. od 14.06.2016r. do dnia 05.07.2016r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,...

Pozwolenie wodnoprawne Autoweber ścieki kanalizacja MPWiK Zduńska Wola ul. Łódzka

SR.6341.17.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Zduńskowolskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r....

Pozwolenie wodnoprawne Tymoteusz Kaczmarek staw Wygiełzów

SR.6341.19.2016  O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 28 czerwca2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U....

Pozwolenie wodnoprawne ścieki opadowe Miasto Zduńska Wola

SR.6341.16.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r....

Pozwolenie wodnoprawne ścieki opadowe Miasto Zduńska Wola

SR.6341.15.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia  22 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego  Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U....

Pozwolenie wodnoprawne Hades ścieki

SR.6341.7.2016 O b w i e s z c z e n i e Starosty Zduńskowolskiego z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego   Na podstawie art. 127 ust. 6 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2015...

Pozwolenie wodnoprawne Wola sp. z o.o. pobór wód podziemnych

  O B W I E S Z C Z E N I E   S t a r o s t y   Z d u ń s k o w o l s k i e g o z dnia 10 czerwca 2016 r.   w sprawie zawiadomienia stron o decyzji Starosty Zduńskowolskiego  o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego     Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo...

Załacznik nr 2 do OWZ oraz Załacznik nr 6 do OWZ

Znak sprawy: PZD.261.1.6.2016 Załącznik nr 2 do OWZ - wycena zmieniona Załącznik nr 6 do OWZ - zdjęcie Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 30 tys. euro)  na realizację zadania pn.:   „Dostawa oznakowania pionowego wraz z wykonaniem elementów...

WYJAŚNIENIA nr 1 do OWZ- PZD.261.1.6.2016

Znak sprawy: PZD.261.1.6.2016 WYJAŚNIENIA do OWZ nr 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (o wartości poniżej 30 tys. euro)  na realizację zadania pn.:   „Dostawa oznakowania pionowego wraz z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego”.   ...