Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 15:30
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30

Kierownictwo urzędu

 Starosta - Hanna Iwaniuk

Starosta
Hanna Iwaniuk

tel. 43 823 22 04 

tel. 43 824 42 10

tel. 43 824 42 11

Wicestarosta
Wojciech Rychlik

tel. 43 824 42 10

tel. 43 824 42 11


Tablica ogłoszeń

Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

Informacja o wydaniu decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko: Pozwolenie na budowę: Nr 402.2020 z dnia 21 lipca 2020r., znak: AB.6740.1.337.2020 Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o. Inwestycja:...

Ogłoszenie o pierwszym przetargu

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  §3 ust. 1 i 2, § 4 ust. 1 i 2, § 6 ust.  1 i 5 Rozporządzenia Rady...

Ogłoszenie o pierwszym przetargu

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  §4 ust. 1 i 2, §6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14...

Ogłoszenie o pierwszy przetargu

O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)  §3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 6 ust.  1 Rozporządzenia Rady...

Decyzja Starosty Zduńskowolskiego znak: GN.6820.1.6.2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położone w obrębie 27 miasta Zduńska Wola

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI informuje, że w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli oraz Urzędzie Miasta Zduńska Wola została wywieszona na okres 14 dni, decyzja wydana na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r., o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703),...

Rejestr zgłoszeń budowlanych

Zgłoszenie znak: AB.6743.2.17.2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2020 Inwestor: Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. Inwestycja: rozbudowa sieci cieplnej pn. " Projekt budowlano wykonawczy wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-30 do K32" Adres inwestycji: działki nr 235/6,...

Zgłoszenie znak: AB.6743.2.16.2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2020 Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Inwestycja : budowa gazociągu gazu ziemnego śr/c Adres inwestycji: działki nr 163/1, 176/1, 74/6 – obręb 8, Janiszewice, gmina Zduńska Wola ...

Zgłoszenie znak: AB.6743.2.15.2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2020 Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Inwestycja: budowa gazociągu gazu ziemnego śr/c Adres inwestycji: działka nr 411 – obręb 8, ul. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli ...

Zgłoszenie znak: AB.6743.2.14.2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2020 Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Inwestycja: budowa gazociągu gazu ziemnego śr/c  Adres inwestycji: działki nr 207, 161 – obręb 13, działka nr 94/3 – obręb 15, ul....

Zgłoszenie znak: AB.6743.2.12.2020

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2020 Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi Inwestycja: budowa sieci  gazowej średniego ciśnienia  Adres inwestycji: działka nr 28, obręb 14, ul. Gabriela Narutowicza w Zduńskiej Woli ...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębu ewidencyjnego 101901_1.0012 obręb 12, jednostka ewidencyjna 101901_1 m.Zduńska Wola, 1019 powiat zduńskowolski”

zamówienie na Powiat Zduńskowolski ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zamówienia pn.: „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków (EGiB) dla obrębu ewidencyjnego 101901_1.0012 obręb 12, jednostka ewidencyjna 101901_1 m.Zduńska Wola, 1019 powiat zduńskowolski”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.5.2020

zamawiający Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul.Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

zamówienie na: "Usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad przebudową drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 długości 1498 m"

zamówienie na "Usługa nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej nad przebudową drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo-Krokocice-Lichawa etap 2 długości 1498 m"

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IF.272.9.2020

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 (wersja papierowa); e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl (wersja elektroniczna)

zamówienie na: Zakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu Zduńskowolskiego

zamówienie na Zakup i dostawa urządzeń sieci teleinformatycznej, infrastruktury przetwarzania danych oraz serwerowego systemu operacyjnego dla Powiatu Zduńskowolskiego

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.4.2020

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 207 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, w pokoju nr 8 (SEKRETARIAT)

zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa etap 2 długości 1498 m

zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej Nr 4909E na odcinku Choszczewo – Krokocice – Lichawa etap 2 długości 1498 m

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.3.2020

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 186 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli ul.Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola pokój nr 8 (SEKRETARIAT)

zamówienie na: Zamówienie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w ramach zadania budżetowego „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

zamówienie na Zamówienie na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) w ramach zadania budżetowego „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku”

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ZP.272.2.2020

zamawiający Powiat Zduńskowolski

tryb zamówienia przetarg pisemny nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa poniżej 200 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul.Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

Praca

stanowisko: Inspektor

stanowisko Inspektor

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Złotnickiego 25

stanowisko: inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

stanowisko inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli

miejsce pracy Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25

termin składania ofert

miejsce składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25 – sekretariat

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij