W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ROK 2021

uchwała nr: VI/206/21
uchwała nr VI/206/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/205/21
uchwała nr VI/205/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia jednego członka Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego i upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu do reprezentowania Powiatu i podejmowania wszelkich działań w zakresie złożenia wniosku i prawidłowej realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na latach 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2.1 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/204/21
uchwała nr VI/204/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/203/21
uchwała nr VI/203/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/202/21
uchwała nr VI/202/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/21,
uchwała nr: VI/201/21
uchwała nr VI/201/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/73/20,
uchwała nr: VI/200/21
uchwała nr VI/200/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „ Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r.”
uchwała nr: VI/199/21
uchwała nr VI/199/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 17 w Zduńskiej Woli.
zmieniająca uchwałę nr VI/133/20,
uchwała nr: VI/198/21
uchwała nr VI/198/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/21,
uchwała nr: VI/197/21
uchwała nr VI/197/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/73/20,
uchwała nr: VI/196/21
uchwała nr VI/196/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia zadania „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r.”.
uchwała nr: VI/195/21
uchwała nr VI/195/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. m. Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli – Renaty Kosińskiej - Graf do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
uchwała nr: VI/194/21
uchwała nr VI/194/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/72/20,
uchwała nr: VI/193/21
uchwała nr VI/193/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w ujęciu zbiorczym)
zmieniająca uchwałę nr VI/5/21,
uchwała nr: VI/192/21
uchwała nr VI/192/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/21,
uchwała nr: VI/191/21
uchwała nr VI/191/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/21,
uchwała nr: VI/190/21
uchwała nr VI/190/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/73/20,
uchwała nr: VI/189/21
uchwała nr VI/189/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte, ul. Żeromskiego 10 w Zduńskiej Woli.
uchwała nr: VI/188/21
uchwała nr VI/188/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach.
uchwała nr: VI/187/21
uchwała nr VI/187/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 17 w Zduńskiej Woli.
zmieniająca uchwałę nr VI/133/20,
uchwała nr: VI/186/21
uchwała nr VI/186/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/21,
uchwała nr: VI/185/21
uchwała nr VI/185/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
zmieniająca uchwałę nr XXVIII/73/20,
uchwała nr: VI/184/21
uchwała nr VI/184/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania oraz wyceny mienia ruchomego przeznaczonego do przekazania na rzecz Zduńskowolskiego Szpitala Powiatowego Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli
uchwała nr: VI/183/21
uchwała nr VI/183/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez Powiat Zduńskowolski w 2022 r.
uchwała nr: VI/182/21
uchwała nr VI/182/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/21,