W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

ROK 2021

uchwała nr : VI/231/21
uchwała nr VI/231/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2021- zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/230/21
uchwała nr VI/230/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/72/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/229/21
uchwała nr VI/229/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę NR VI/5/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021(w ujęciu zbiorczym)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/228/21
uchwała nr VI/228/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę NR VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/227/21
uchwała nr VI/227/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/226/21
uchwała nr VI/226/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Łaskiego, Miasta Zduńska Wola, Gminy Zduńska Wola, Gminy Sędziejowice, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskiej Grupy Energetycznej S.A.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/225/21
uchwała nr VI/225/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie likwidacji majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/224/21
uchwała nr VI/224/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/223/21
uchwała nr VI/223/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanej do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/222/21
uchwała nr VI/222/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę NR VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 ( w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/221/21
uchwała nr VI/221/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/220/21
uchwała nr VI/220/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie wyposażenia pracowni komputerowej oraz pracowni stolarsko – introligatorskiej pozostającego w ewidencji środków trwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/219/21
uchwała nr VI/219/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/218/21
uchwała nr VI/218/21
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/217/21
uchwała nr VI/217/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr: RPLD.09.02.01-10-A014/21 Powiatu Zduńskowolskiego pod nazwą: „Rodzinka jest dobra na wszystko” realizowanego od 1 stycznia 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2.1 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/216/21
uchwała nr VI/216/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę NR VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/215/21
uchwała nr VI/215/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/214/21
uchwała nr VI/214/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przemieszczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/213/21
uchwała nr VI/213/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/72/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/212/21
uchwała nr VI/212/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/5/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021(w ujęciu zbiorczym)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/211/21
uchwała nr VI/211/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniającą Uchwałę Nr VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/210/21
uchwała nr VI/210/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXVIII/73/20 Rady Powiatu Zduńskowolskiego w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/209/21
uchwała nr VI/209/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli umową darowizny zbiornika brezentowego o pojemności 13 000 l wody wraz z wyposażeniem oraz z motopompą pływającą o dużej wydajności.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/208/21
uchwała nr VI/208/21
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI/28/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 16 lutego 2021 r. ws. powołania Zespołu do przeprowadzenia analizy i aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2021 oraz Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2007-2021
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/207/21
uchwała nr VI/207/21
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VI/4/21 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2021 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
status uchwały obowiązująca