W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.1.21.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, w następujących branżach: a) robót konstrukcyjno-budowlanych, b) robót w branży elektrycznej,
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IF.272.1.21.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia Zapytania ofertowe
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, 1) faksem na numer: 043 824-42-50
rozstrzygnięcie
Zduńska Wola, dn. 28.09.2016 r.
 
IF.272.1.21.2016
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez:  USŁUGI BUDOWLANE Arkadiusz Łągiewski, ul. Westerplatte 3, 26-300 Opoczno.
 
Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 14 100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych 00/100), w tym VAT 23%, z czego:
Etap I: brutto 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100); 
Etap II: brutto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 
 
Termin realizacji zamówienia:
Etap I: do dnia 30.10.2016 r. 
Etap II: do dnia 30.08.2017 r. 
 
Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:
1. oferty nr 1, złożonej przez Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne OWAN inż. Andrzej Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny oraz 
2. oferty nr 5, złożonej przez EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek, ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko
z powodu: 
Ad. 1
Ww. oferta została przesłana przez oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl, tj. w sposób, którego Zamawiający nie dopuścił w zapytaniu ofertowym. 
Ad. 2
Niespełnienia przez wykonawcę wymagań w zakresie warunków dotyczących doświadczenia, tj. niewykazaniem prowadzenia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia ofert, minimum 2 nadzorów w zakresie zgodnym z zakresem będącym przedmiotem zamówienia. 
 

Informuję, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30 tys. euro pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez:  USŁUGI BUDOWLANE Arkadiusz Łągiewski, ul. Westerplatte 3, 26-300 Opoczno.


Cena ofertowa brutto realizacji zamówienia wynosi 14 100,00 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych 00/100), w tym VAT 23%, z czego:

Etap I: brutto 4 100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100);

Etap II: brutto 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).


Termin realizacji zamówienia:

Etap I: do dnia 30.10.2016 r.

Etap II: do dnia 30.08.2017 r.


Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały odrzucone oferty następujących wykonawców:

  1. oferty nr 1, złożonej przez Biuro Inżynieryjno-Inwestycyjne OWAN inż. Andrzej Owsianka, Stary Dwór 9, 56-120 Brzeg Dolny oraz
  2. oferty nr 5, złożonej przez EC INDUSTRIA Krzysztof Holwek, ul. Cynkowa 21, 95-200 Piątkowisko

z powodu:

Ad. 1

Ww. oferta została przesłana przez oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl, tj. w sposób, którego Zamawiający nie dopuścił w zapytaniu ofertowym.

Ad. 2

Niespełnienia przez wykonawcę wymagań w zakresie warunków dotyczących doświadczenia, tj. niewykazaniem prowadzenia w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia ofert, minimum 2 nadzorów w zakresie zgodnym z zakresem będącym przedmiotem zamówienia.


Zapytanie ofertowe IF.272.1.21.2016
 
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz Instrukcji udzielania zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski i Starostę Zduńskowolskiego stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 28/2016 Starosty Zduńskowolskiego z dn. 23 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zamówień publicznych przez Powiat Zduńskowolski oraz Starostę Zduńskowolskiego, Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola zaprasza w drodze zapytania ofertowego wykonawców posiadających doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie infrastruktury sportowej do złożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. Usługa w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”. 
Zadanie jest współfinansowane z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016.
 
I. ZAMAWIAJĄCY
 
Powiat Zduńskowolski
Ul. Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola
NIP: 829-16-24-435, REGON: 73 09 34 795,
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania pn. Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i piłkarskiego, bieżni okrężnej 330 m i prostej oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”, w następujących branżach:
a) robót konstrukcyjno-budowlanych, 
b) robót w branży elektrycznej, 
 
1. Zakres rzeczowy obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje w szczególności nadzór nad: 
Etap I (realizacja do dnia 30.10.2016 r.): 
a. branża ogólnobudowlana:
- demontaże stojaków do koszykówki, bramek, istniejących konstrukcji z rur stalowych do ćwiczeń zręcznościowych (tzw. „małpi gaj”);
- rozbieranie istniejących nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami boiska do piłki nożnej, skoczni w dal i bieżni; 
- rozebranie fragmentu nawierzchni wraz z podbudową i krawężnikami boiska asfaltowego do piłki ręcznej (zakres niezbędny do zmiany gabarytów płyty boiska); 
- plantowanie terenu; 
- wykonanie koryta i podbudowy i obrzeży skoczni do skoku w dal;
- wykonanie koryta i podbudowy i obrzeży boiska trawiastego do piłki nożnej; 
- czyszczenie powierzchni oraz reprofilacja ubytków powierzchni konstrukcji betonowej trybuny;
- wykonanie utwardzenia pod wiatę na rowery wraz z montażem wiaty systemowej;
- wycinka drzew.
 
Etap II (realizacja do dnia 30.08.2017 r.):
a. branża ogólnobudowlana:
- mechaniczne plantowanie terenu;
- prace w zakresie ogrodzenia: demontaż, renowacja i montaż nowych elementów;
- wykonanie warstwy wegetacyjnej, wykonanie nawierzchni trawiastej, montaż stałego wyposażenia boiska trawiastego do piłki nożnej;
- wykonanie boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej;
- ułożenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej skoczni do skoku w dal;
- wykonanie bieżni;
- wykonanie trawników wewnątrz bieżni;
- dostawa i montaż siedzisk na trybunie; 
- nasadzenia kompensacyjne (do wykonania w terminie najpóźniej 15 kwietnia 2017 r.). 
b. branża elektryczna:
- prace w zakresie instalacji elektrycznej: demontaż i montaż nowych słupów i opraw, sprawdzenie i pomiar.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlano – wykonawczym dla inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej woli” - branża architektoniczna, projekcie budowlano – wykonawczy dla inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61, w ramach realizacji projektu pn.: „Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Zduńskiej Woli”- branża instalacje elektryczne, decyzji Prezydenta Miasta Zduńska Wola nr IT.OŚ.6131.39.2016.MS z dnia 27.04.2016 r. wraz z załącznikami, projekcie nasadzeń zamiennych wraz z mapą lokalizacyjną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,  oraz w przedmiarach robót  dostępnymi na stronie internetowej: https://bip.powiatzdunskowolski.pl/tenders/content/802 oraz w siedzibie Zamawiającego. 
 
 
Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją ww. zadań obejmują swym zakresem:
1. reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych wynikających z dokumentacji projektowej oraz umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zamówienia;
2. kontrolę jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej;
3. kontrolę zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową z wykonawcą robót budowlanych;
4. kontrolę ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy (rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, w szczególności sprawdzenia faktur częściowych i końcowej wystawianych przez wykonawcę robót pod kątem ich zgodności z kosztorysem);
5. kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót; 
6. rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji; 
7. niezwłocznie stawianie się na wezwania Zamawiającego w kwestiach wyjaśnienia spraw związanych z robotami budowlanymi (na miejscu realizacji inwestycji i/lub w siedzibie Zamawiającego); 
8. uzgadnianie z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych zaproponowanych przez wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym;
9. sprawdzanie kosztorysów, w razie wystąpienia robót dodatkowych;
10. niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu problemów wynikłych na budowie, w których konieczna jest interwencja inwestora, zwłaszcza w przypadku zaistnienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie precyzowania zakresu przedmiotu zamówienia na przedmiotowe roboty budowlane;
11. sprawdzenie kompletności dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz uczestnictwo w czynnościach odbiorowych;
12. po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót inspektor nadzoru przejmuje od kierownika budowy dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, które kompletne i sprawdzone przekazuje inwestorowi; 
13. ustanowienia zastępstwa w usłudze nadzoru w przypadkach niemożności jego wykonywania spowodowanego chorobą lub inną nieprzewidzianą okolicznością losową, przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i odpowiednio ubezpieczoną, po uzgodnieniu tego zastępstwa z Zamawiającym; 
14. nieodpłatne branie udziału w konsultacjach technicznych dotyczący wad budowy wykrytych w czasie obowiązywania gwarancji lub rękojmi wykonawcy robót na wykonany obiekt; 
15. uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót po zakończeniu robót (okres gwarancji minimum 36 miesięcy). 
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
Etap I: do 30.10.2016 r.
Etap II: do 30.08.2016 r. 
 
IV. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY
 
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy (osoby fizyczne lub prawne) spełniający następujące warunki:
1. prowadzą działalność gospodarczą w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia;
2. posiadają niezbędne uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych  w budownictwie, w specjalnościach odpowiadających branżom określonym w rozdziale II – dotyczy osób fizycznych, bądź dysponują osobami posiadającymi niezbędne uprawnienia wykonawcze do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie; 
3. są członkami właściwej izby samorządu zawodowego – dotyczy osób fizycznych – bądź dysponują osobami przynależnymi do właściwej izby samorządu zawodowego; 
4. wykażą się prowadzeniem w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia ofert, minimum 2 nadzorów w zakresie zgodnym z zakresem będącym przedmiotem zamówienia. 
 
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być:
1) opatrzona pieczątką firmową,
2) posiadać datę sporządzenia, 
3) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
4) zwierać cenę wyrażoną w kwocie netto i brutto
5) podpisana czytelnie przez wykonawcę. 
3. Cena ofertowa winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia 
być ostateczną ceną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za usługę.
4. Wykonawca powinien wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych zamówień, potwierdzonych co najmniej dwoma zrealizowanymi należycie usługami (nadzorami) w okresie ostatnich 3 lat, co udokumentuje wykazem nadzorowanych zadań w ostatnich 3 latach przed upływem terminu złożenia oferty, w zakresie spełnienia warunków opisanych w rozdziale IV pkt. 4, sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz z referencjami, protokołem odbioru lub innym dokumentem, który wykaże należyte wykonanie zamówienia. 
5. Do oferty należy załączyć:
1) aktualne zaświadczenie o wpisie Wykonawcy do KRS lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Rzeczypospolitej Polskiej (np. potwierdzony wydruk z Internetu ze statusem „aktywny”), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
2) kopię zaświadczenia o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego dla osób wskazanych do pełnienia nadzoru;
3) oświadczenie o posiadaniu uprawnień wykonawczych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub o dysponowaniu takimi osobami z wymienieniem specjalności (załącznik nr 3). 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  
1) faksem na numer: 043 824-42-50, 
2) poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Starostwo Powiatowe 
w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola 
do dnia 23.09.2016 r. (piątek) do godziny 12:00 wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenie wykonawcy oraz załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty. 
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli oraz na stronie internetowej pod adresem www.powiatzdunskowolski.pl oraz przekazany oferentom w terminie 5 dni od upływu terminu składania ofert. 
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia, w przypadku gdy kwota oferty przekroczy przewidziane przez Zamawiającego środki finansowe na przedmiotowe zamówienie. 
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.powiatzdunskowolski.pl.
 
VI. OCENA OFERT
 
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert i powinna stanowić cenę brutto z wliczonym podatkiem.
 
VII. DODATKOWE INFORMACJE
 
Dodatkowych informacji udziela Pani Katarzyna Stanisławska pod numerem telefonu 43 824 42 43 oraz adresem email: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl
 
VIII. ZAŁĄCZNIKI
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór Wykazu zrealizowanych prac
3. Wzór Oświadczenia o posiadanych uprawnieniach
4. Wzór umowy z wykonawcą.
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego