W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

GK.272.3.2021

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Weryfikacja danych ewidencyjnych dotycząca użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu miasta Zduńska Wola obręb 4 i obręb 13
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GK.272.3.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
rozstrzygnięcie

Nr sprawy: GK.272.3.2021

Weryfikacja danych ewidencyjnych dotycząca użytków wtórnych w zakresie zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym na gruncie w celu aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla terenu miasta Zduńska Wola obręb 4 i obręb 13

W dniu 18.08.2021 r. Zamawiający  Powiat Zduńskowolski rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie.

Jako oferta najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 3 złożona przez P.H.U „PRACOWNIA GEODEZYJNA” Inż. Zbigniew Brzęczek 98-200 Sieradz, ul.Ketlinga 3 
- cena ofertowa brutto 78 720,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy, siedemset dwadzieścia złotych , 00/100 gr) 

 

 

Zduńska Wola, dn. 30.08.2021

W związku z wycofaniem najniższej oferty złożonej przez P.H.U „PRACOWNIA GEODEZYJNA” 
Inż. Zbigniew Brzęczek 98-200 Sieradz, ul. Ketlinga 3 (pismo z dnia 26.08.2021 r.), jako drugą najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę F.P.H.U „GEODETA” Łukasz Feter 98-200 Sieradz, 
ul. Mickiewicza 2, który zaoferował wykonanie zadania za kwotę 95 940,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści i 00/100). Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu ofertowym – cena (waga 100%) – oferta  została uznana za najkorzystniejszą.

Cena ofertowa brutto wynosi 95 940,00 zł brutto (słownie złotych: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści i 00/100)

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne


W związku z wycofaniem się oferenta P.H.U „PRACOWNIA GEODEZYJNA” 
Inż. Zbigniew Brzęczek 98-200 Sieradz, ul. Ketlinga 3 (pismo z dnia 26.08.2021 r.), oferta F.P.H.U „GEODETA” Łukasz Feter 98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 2 została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu ofertowym, tj. cena o wadze kryterium 100%. Wykonawca spełnia warunki postawione w postępowaniu przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu. Oferta nr 1, złożona w postępowaniu przez: F.P.H.U „GEODETA” Łukasz Feter 98-200 Sieradz, ul. Mickiewicza 2 jest ofertą z drugą najniższą ceną.

            Zgodnie z § 7 pkt 7 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań (kryteriów) opisanych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

Wzór Oferty docx, 25 kB

Powiadom znajomego