UCHWAŁA NR V/184/18

ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za I półrocze 2018 roku

Załączniki:

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
IV. Realizacja zadań majątkowych
I. Dochody i przychody budżetu Powiatu Zduńskowolskiego
Tabela dochody
II. Wydatki i rozchody
Uchwała.2018-08-31
Tabele wydatki
V. Ralizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
VI. Dotacje udzielone z budżetu powiatu
VII. Realizacja dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu powiatu