W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Statut Starostwa

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/60/08
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 27 czerwca 2008 r.
 
 
STATUT
STAROSTWA POWIATOWEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI
 
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli zwane dalej „Starostwem” działa w szczególności na podstawie:
1)ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.),
2)ustawy z  30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
3)Regulaminu Organizacyjnego przyjętego Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/41/07 
z 26 stycznia 2007 r. ze zm. 
4)Przepisów szczególnych regulujących kompetencje Starosty Zduńskowolskiego oraz Zarządu Powiatu,
5)Niniejszego statutu.
§ 2.1. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli jest jednostką budżetową Powiatu Zduńskowolskiego nie posiadającą osobowości prawnej.
2. Starostwo mieści się w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25,
3. Obszarem działania Starostwa jest Powiat Zduńskowolski,
4. Starostwo używa pieczątki podłużnej o treści:
 
 
STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Złotnickiego 25
98 – 220 ZDUŃSKA WOLA
 
Rozdział II
 
Przedmiot działalności
 
 
§ 3.1. Przedmiotem działalności Starostwa jest pomoc Staroście i Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie realizacji uchwał Rady Powiatu Zduńskowolskiego i zadań powiatu określonych przepisami prawa.
2. Starostwo wykonuje w szczególności zadania:
1)własne Powiatu,
2)zlecone Powiatowi,
3)z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane przez Powiat na mocy porozumień.
3. Starostwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Powiatu Zduńskowolskiego oraz aktów prawnych wydawanych przez Radę Powiatu w Zduńskiej Woli i Starostę.
 
Rozdział III
 
Organizacja Starostwa
 
§ 4. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Starostwa oraz zakres działania określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Radę Powiatu Zduńskowolskiego w drodze uchwały.
§ 5.1. Starostwem kieruje jednoosobowo Starosta Zduńskowolski, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności.
2. Starostę Zduńskowolskiego w czasie jego nieobecności zastępuje Wicestarosta,
3.  Starostwo  w rozumieniu przepisów prawa pracy jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych. W imieniu Starostwa wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Starosta osobiście lub za pośrednictwem upoważnionych pracowników Starostwa.
4. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy ustalony przez Starostę w drodze zarządzenia.
 
Rozdział IV
 
Mienie  i gospodarka finansowa.
 
§ 6.  Majątek Starostwa może być wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową. Dysponowanie majątkiem może następować tylko zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 7.1. Starostwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Starostwa jest plan finansowy.
 
Rozdział V
 
Postanowienia końcowe
 
§ 8.  Zmiany Statutu dokonywane są w trybie obowiązującym dla jego nadania.

Powiadom znajomego