W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z przyjęciem granic działek nr 1214/1 i 1215/1 we wsi Czechy, gm. Zduńska Wola.

ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych na gruncie Działając na podstawie art. 11, 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020.2052 t.j.), § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 393) oraz...

Ogłoszenie o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości

Starosta Zduńskowolski – realizujący zadanie z zakresu administracji rządowej, realizując wniosek z dnia 8 lipca 2021 r. Prezydenta Miasta Zduńska Wola o wydanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, dotyczący nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obr. 2 miasta Zduńska Wola, oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 135 o...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: „ Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 roku. ‘’

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu...

Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych związanych z przyjęciem granic działek nr 162/1, 179/1, 180/1 we wsi Wólka Wojsławska, gm. Zduńska Wola.

ZAWIADOMIENIE o czynnościach geodezyjnych na gruncie   Działając na podstawie art. 11, 13 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020.2052 t.j.), § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. 2019 poz. 393) oraz...

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nw. nieruchomości

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż na własność nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 290 o pow. 0,3128 ha, obręb 28 Zamłynie, położona w gminie Zduńska Wola, pow. zduńskowolski, stanowiąca własność Skarbu Państwa dla której w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej...

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r.

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r.   Starosta Zduńskowolski na podstawie art. 15 ust. 2a,...

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych na terenie wsi Rembieszów, gm.Zapolice w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów położonych na terenie wsi Rembieszów, gm.Zapolice w celu wyrażenia zgody na dokonany szacunek gruntów objętych postępowaniem scaleniowym.   Współrzędne geograficzne miejsca zebrania podane do celów nawigacyjnych: 51°28'41.9"N 18°55'12.2"E

Decyzja Starosty Zduńskowolskiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie, położonej we wsi Pratków, gmina Zduńska Wola

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI informuje, że w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, a także w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, a także na stronie BIP Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Zduńska Wola i w prasie lokalnej, została wywieszona na okres 14 dni, decyzja wydana na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu...

Decyzja Starosty Zduńskowolskiego w sprawie uznania nieruchomości za mienie gromadzkie, położonej we wsi Poręby, gmina Zduńska Wola

STAROSTA ZDUŃSKOWOLSKI informuje, że w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli, a także w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, a także na stronie BIP Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Zduńska Wola i w prasie lokalnej, została wywieszona na okres 14 dni, decyzja wydana na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu...

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 191 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn....

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 191 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn....

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Zduńskowolski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość objęta wykazem, zostaje przeznaczona do zbycia. Niniejsze obwieszczenie podane jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23.07.2021 r. do dnia 13.08.2021 r. Szczegóły zostały zawarte załączonym wykazie do...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU

Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego podaje do publicznej wiadomości, że obowiązująca umowa najmu zawarta w dniu 1 lutego 2020 r. (a następnie aneksowana w dniu 28 stycznia 2021 r.) pomiędzy Powiatem Zduńskowolskim, a spółką działającą pod firmą AMB Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, zostanie przedłużona na okres kolejnych 6 miesięcy tj. do dnia 31...

Zasady obsługi interesantów 

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli: zasady obsługi interesantów  Drodzy Mieszkańcy, w trosce o Wasze bezpieczeństwo, wprowadziliśmy  zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli.  Jeśli chcesz złożyć w urzędzie dokumenty: możesz w godzinach pracy urzędu umieścić je w urnie ustawionej przed głównym budynkiem Starostwa...

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonej do wydzierżawienia

Starosta Zduńskowolski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 163/2 o powierzchni 0,6000 ha, położona w obrębie 0023 Wielka Wieś, gm. Szadek zostaje przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej do lat 3. Niniejsze...