W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Rejestracja pojazdów

Informujemy, że obowiązują zapisy internetowe w celu załatwienia poniższych spraw:
  • czasowa rejestracja pojazdu
  • przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP
  • rejestracja pojazdu nowego
  • rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
  • skreślenie/dopisanie współwłaściciela
  • wymiana dowodu rejestracyjnego/wtórnik/zmiana danych

 

Zapisu można dokonać z 14-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku braku wolnych miejsc, prosimy spróbować ponownie w kolejnym dniu roboczym.
 

 
 
Informacja, wydawanie stałych dowodów, zgłoszenia zbycia (obsługa bez zapisu):
Natalia Gajzler – pomoc administracyjna w Wydziale Komunikacji i Transportu
Aleksandra Krysztofiak - pracownik I stopnia w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 30
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 1 - okienko "Informacja"
 
Rejestracja pojazdów:
Anna Kochelska - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Anna Pietrzak - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Martyna Kula - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 31
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 2b - okienko "Rejestracja pojazdów"
Justyna Juszczyk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Justyna Zdrzenicka - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 28
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 4
 
Postępowania w zakresie kar administracyjnych:
Wiktor Linowiecki - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 28
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 4
                                                                                                                          
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów
 
Wymagane dokumenty 
1. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód rejestracyjny
c) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, faktura)
d) tablice rejestracyjne
e) aktualne badanie techniczne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest nieaktualne
f) aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 
2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, rachunek, faktura)
c) dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
f) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy  został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
g) tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
 
UWAGA !
* Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
3. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu (np. faktura),
c) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE
 
4. Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako "SAM":
a) wniosek o rejestrację
b) zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o nadaniu i nabiciu numeru
c) jednostkowe dopuszczenie pojazdu (udzielone przez Ministra właściwego ds. transportu)
 
5. Czasowa rejestracja pojazdu:
Dokonywana jest: 
- z urzędu
- na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy.
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia terminu o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
Wymagane dokumenty:                                                                                   
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu
c) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego na podstawie pokwitowania w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny)
 
6. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego:
a) wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
b) wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu 
 
7. Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży:
a) wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży
b) dowód rejestracyjny
c) zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnej (-nych) lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku zagubienia tablic (tablicy)
 
8. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rubryk na badania techniczne:
a) wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rubryk na badania techniczne
b) dowód rejestracyjny
c) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest już nieaktualne
 
9. Zmiana rodzaju pojazdu:
a) wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
b) dowód rejestracyjny
c) faktura za wykonaną usługę wystawiona przez podmiot gospodarczy prowadzący obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych wraz z zaświadczeniem o wpisie do działalności gospodarczej oraz numerem REGON
d) zaświadczenie z wykonanego dodatkowego badania technicznego 
e) dokument opisu zmian z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z oceną techniczną rzeczoznawcy - jeżeli była wykonywana
 
10. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych właściciela/współwłaściciela:
a) wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
b) dowód rejestracyjny
 
Opłaty:
Opłaty wnosi się na podane niżej konto bankowe lub na miejscu - za pomocą karty płatniczej.
Nr konta
STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819
 
 
1. Rejestracja pojazdu:
  - sprowadzonego z zagranicy
  - fabrycznie nowego
  - zakupionego w kraju ze zmianą tablic rejestracyjnych (tablice „czarne”, tablice z flagą RP, tablice zniszczone lub zmiana tablic na życzenie klienta)
 
Samochód
160,00
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
120,00
Motorower
110,00
 
2. Rejestracja pojazdu z zachowaniem dotychczasowych tablic:
 
Z pozwoleniem czasowym
80,00
Bez pozwolenia czasowego
66,50
 
3. Rejestracja czasowa - tablice tymczasowe:
 
Samochód
61,00
Przyczepa
39,75
Motorower, ciągnik rolniczy, motocykl
36,75
 
4. Wymiana lub wtórnik dowodu rejestracyjnego - bez zmiany właściciela:
 
Z pozwoleniem czasowym
72,50
Bez pozwolenia czasowego
54,00
 
5. Wywóz pojazdu z kraju
 
Samochód
111,00
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
64,75
Motorower
54,75
 

6. Rejestracja na indywidualne tablice rejestracyjne

 
Samochód
1000,00 za tablice + 80,00 za rejestrację
Motocykl
500,00 za tablice + 80,00 za rejestrację
 

7. Rejestracja pojazdu zabytkowego

 
Samochód
180,00
Motocykl
130,00
Motorower
120,00

 

Termin załatwienia sprawy
Informujemy, iż rejestracja pojazdu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 po uprzednim umówieniu terminu przez system e-kolejka. Sprawa jest załatwiana w dacie złożenia wniosku lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
UWAGA
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty – druk pełnomocnictwa
 
_____________________________________________________________
Informacja w zakresie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, wyrejestrowanie pojazdu, dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych, zgłoszenia zbycia pojazdów
 
Wymagane dokumenty
 
1. Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych:
a) pozwolenie czasowe lub poprzedni dowód rejestracyjny
b) aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych po zatrzymaniu:
a) pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego
b) dokument potwierdzający ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego np. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu po zatrzymaniu, umowę ubezpieczenia OC, świadectwo legalizacji z Urzędu Normalizacji Wag i Miar
 
3. Zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu:
a) zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
b) dokument zbycia lub nabycia pojazdu np. umowa sprzedaży, faktura
 
4. Wpisanie adnotacji o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem:
a) wniosek o wpis adnotacji o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
b) dowód rejestracyjny
c) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
d) faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji o której mowa w pkt. d
 
5. Wpisanie adnotacji HAK, TAXI, L, VAT-...
a) wniosek
b) dowód rejestracyjny
c) badanie techniczne potwierdzające powyższy stan
 
6. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
- ciągniki samochodowe
- pojazdy specjalne
- autobusy
- samochody osobowe w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji
Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą starosta, po złożeniu przez właściciela pojazdu do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy (samochód osobowy: od 3 do 12 miesięcy) Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. W przypadku samochodów osobowych nie ma możliwości przedłużenia czasowego wycofania z ruchu.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
b) dowód rejestracyjny
c) tablice rejestracyjne
d) oświadczenie o uszkodzeniu zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadku samochodu osobowego
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
Opłaty:
80,00 zł - za wycofanie pojazdu na okres 2 miesięcy
4,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy
2,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 25 do 48 miesięcy
Samochód osobowy:
80,00 zł - za wycofanie pojazdu na okres 3 miesięcy
4,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 4 do 12 miesięcy
 
7. Wyrejestrowanie pojazdu:
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: 
A) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
B)kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
C) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
D) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
E) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, 
F) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie
b) zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów albo równoważny dokument wydany w innym państwie dot. A
c) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego) - dot. C
d) dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego) - dot. D 
e) dowód rejestracyjny (przy wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kasacji lub kradzieży pojazdu) – dot.  A, B, D, E, F 
f) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – dot. B 
g) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu - dot. E
h) tablice rejestracyjne – dot. A, D, E, F
i) opłata skarbowa w wysokości 10 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr: 47927900070071116620000150

8. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów:
a) podanie o wydanie zaświadczenia lub wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ze wskazaniem i potwierdzeniem interesu prawnego
b) opłata skarbowa w wysokości 17 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr: 47927900070071116620000150
 
9. Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego:
a) wniosek o wpisanie lub skreślenie zastawu rejestrowego
b) aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informacje o zastawach rejestrowych (w przypadku wpisania adnotacji) 
c) odpis prawomocnego postanowienia sądu o wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów lub odpis z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreślenie zastawu (w przypadku wykreślenia adnotacji) 
d) dowód rejestracyjny pojazdu 
 
10. Wydawanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego:
a) wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego
b) opłata skarbowa w wysokości 5 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr: 47927900070071116620000150
 
11. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych:
W przypadku tablic rejestracyjnych ze znakiem Unii Europejskiej (12 gwiazdek) można złożyć podanie o wydanie wtórników zarówno 1 jak i 2 szt. tablic rejestracyjnych. Natomiast w przypadku pozostałych "białych" tablic rejestracyjnych należy wydać 2 szt. tablic rejestracyjnych z tym samym znakiem rejestracyjnym. 
Wymagane dokumenty:
a) wniosek
b) dowód rejestracyjny
c) tablice rejestracyjne
Opłaty:
Samochód (1 szt.), przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
52,50
Samochód 2 szt.
92,50
Motorower
42,50
Dodatkowa tablica na bagażnik rowerowy
52,50
 
12. Wydawanie decyzji w sprawie nadania i umieszczenia cech identyfikacyjnych
a) wniosek o wydanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych
b) pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania – dotyczy pojazdu, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona 
c) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
d) opłata skarbowa w wysokości 10 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr 47927900070071116620000150
 
15. Wydawanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
a) wniosek o wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
b) dowód rejestracyjny
c) opłata skarbowa w wysokości 10 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr 47927900070071116620000150
  
Termin załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana w dacie złożenia wniosku lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika tablicy(c) rejestracyjnej(ych) czas oczekiwania wynosi ok. 10 dni.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w ciągu 14 od dnia jej doręczenia.
 
UWAGA
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty – druk pełnomocnictwa.

Załączniki

Powiadom znajomego