W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Rejestracja

Rejestracja pojazdu odbywa się po wcześniejszym pobraniu biletu w dniu rejestracji, w którym jest określona data i godzina wizyty w urzędzie. Bilety są wydawane tylko na dzień bieżący od godziny 7:30 do ich wyczerpania. 

W przypadku braku możliwości pobrania biletu, Wydział Komunikacji i Transportu dysponuje jednoosobowym stanowiskiem dokonującym rejestracji pojazdów po uprzednim zapisie na najbliższy wolny termin (nie dłuższy niż 2 tygodnie).

Informujemy, że rejestracja pojazdów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

 
Informacja:
Julia Przybyłek – Pracownik I stopnia w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 30
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 1 - okienko "informacja";
Rejestracja pojazdów:
Anna Starczyk - podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Adrianna Śmiechowicz - młodszy referent w Wydziale Komunikacji i Transportu
Zbigniew Włodarczyk - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 31
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 2b - okienko "rejestracja pojazdów";
 
Zgłoszenia zbycia/nabycia:
Justyna Zdrzenicka - Dąbrówka - inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 28
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 4
Postępowania w zakresie kar administracyjnych:
Wiktor Linowiecki - pracownik I stopnia w Wydziale Komunikacji i Transportu
Telefon: 43 824 42 28
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój 4
                                                                                                                          
Zadania:
Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów
 
Wymagane dokumenty 
1. Rejestracja pojazdu zakupionego w kraju:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód rejestracyjny
c) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, rachunek)
d) karta pojazdu, jeżeli była wydana
e) tablice rejestracyjne
f) aktualne badanie techniczne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest nieaktualne
g) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 
2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu (np. umowa kupna – sprzedaży, rachunek, faktura)
c) dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą
d) dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego
e) zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
f) dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli samochód osobowy  został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego
g) dowód wpłaty opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł (dot. pojazdów sprowadzonych przed 1 stycznia 2016 r.)
i) tablice rejestracyjne lub oświadczenie o braku tablic rejestracyjnych
 
UWAGA !
* Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wniosku wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 
3. Rejestracja pojazdu fabrycznie nowego:
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu (np. faktura),
c) wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji lub świadectwo zgodności WE
d) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 
4. Rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako "SAM":
a) wniosek o rejestrację
b) zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów o nadaniu i nabiciu numeru
c) jednostkowe dopuszczenie pojazdu (udzielone przez Ministra właściwego ds. transportu)
 
5. Czasowa rejestracja pojazdu:
Dokonywana jest: 
- z urzędu
- na wniosek właściciela pojazdu - w celu umożliwienia: wywozu pojazdu za granicę, przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy.
Czasowej rejestracji dokonuje się na okres nie przekraczający 30 dni z możliwością jednorazowego przedłużenia terminu o 14 dni w celu wyjaśnienia spraw związanych z rejestracją pojazdu.
Wymagane dokumenty:                                                                                   
 
a) wniosek o rejestrację
b) dowód własności pojazdu
c) dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany (w przypadku zatrzymania przez Policję dowodu rejestracyjnego na podstawie pokwitowania w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny)
 
6. Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego:
a) wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
b) wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdu prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu 
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana 
 
7. Wydanie wtórnika karty pojazdu:
a) podanie o wydanie wtórnika karty pojazdu
b) dowód rejestracyjny
 
8. Wymiana tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży:
a) wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych z powodu zagubienia, zniszczenia lub kradzieży
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnej (-nych) lub oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań w przypadku zagubienia tablic (tablicy)
 
9. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rubryk na badania techniczne:
a) wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego z powodu wykorzystania rubryk na badania techniczne
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest już nieaktualne
 
10. Zmiana rodzaju pojazdu:
a) wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) faktura za wykonaną usługę wystawiona przez podmiot gospodarczy prowadzący obsługę i naprawę pojazdów mechanicznych wraz z zaświadczeniem o wpisie do działalności gospodarczej oraz numerem REGON
e) zaświadczenie z wykonanego dodatkowego badania technicznego 
f) dokument opisu zmian z uprawnionej stacji kontroli pojazdów wraz z oceną techniczną rzeczoznawcy - jeżeli była wykonywana
 
11. Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych właściciela/współwłaściciela:
a) wniosek o zmianę dowodu rejestracyjnego z powodu zmiany danych
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 
Opłaty:
Opłaty wnosi się na podane niżej konto bankowe lub na miejscu - za pomocą karty płatniczej.
Nr konta
STAROSTWO POWIATOWE
PKO BANK POLSKI S.A. O/ZDUŃSKA WOLA
UL. ŁASKA 46
19 1020 3437 0000 1402 0064 2819
 
1. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdu sprowadzonego z zagranicy:
 
Samochód
256,-
Motocykl
197,-
Przyczepa, ciągnik rolniczy
121,50
Motorower
111,50
Quad
237,00
 
2. Rejestracja pojazdu:
  - fabrycznie nowego
  - zakupionego w kraju spoza powiatu ze zmianą tablic
  - zakupionego w obrębie powiatu z "czarnymi" tablicami rejestracyjnymi lub z flagą Polski
 
Samochód
180,50
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
121,50
Motorower
111,50
Quad
161,50
 
3. Rejestracja pojazdu z zachowaniem tablic:
 
Z pozwoleniem czasowym
81,-
Bez pozwolenia czasowego
67,-
 
4. Rejestracja czasowa - tablice tymczasowe:
 
Samochód
62,-
Przyczepa
40,75
Motorower, ciągnik rolniczy, motocykl
37,75
 
5. Wymiana dowodu rejestracyjnego - bez zmiany właściciela:
 
Z pozwoleniem czasowym
73,50
Bez pozwolenia czasowego
54,50
 

6. Wywóz pojazdu z kraju

 

Samochód
112,-
Przyczepa, ciągnik rolniczy, motocykl
65,75
Motorower
55,75

 

Termin załatwienia sprawy
Informujemy, iż rejestracja pojazdu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Sprawa jest załatwiana w dacie złożenia wniosku lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
UWAGA
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty – druk pełnomocnictwa
 
_____________________________________________________________
Informacja w zakresie rejestracji pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, wyrejestrowanie pojazdu, dokonywanie adnotacji w dowodach rejestracyjnych
 
Wymagane dokumenty
 
1. Wydawanie stałych dowodów rejestracyjnych:
a) pozwolenie czasowe
b) karta pojazdu, jeżeli była wydana
c) aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 
2. Wydawanie dowodów rejestracyjnych po zatrzymaniu:
a) pokwitowanie zatrzymania dowodu rejestracyjnego
b) dokument potwierdzający ustanie przyczyn zatrzymania dowodu rejestracyjnego np. zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu po zatrzymaniu, umowę ubezpieczenia OC, świadectwo legalizacji z Urzędu Normalizacji Wag i Miar
 
3. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu:
a) oświadczenie o sprzedaży pojazdu
b) dokument zbycia pojazdu np. umowa sprzedaży, faktura
 
4. Wpisanie adnotacji o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem:
a) wniosek o wpis adnotacji o montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
e) faktura VAT albo rachunek za montaż instalacji o której mowa w pkt. d
 
5. Wpisanie adnotacji o montażu urządzenia holowniczego:
a) wniosek o wpis adnotacji o montażu urządzenia holowniczego
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) badanie techniczne pojazdu potwierdzające montaż urządzenia holowniczego
 
6. Wpisanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu jako TAXI lub przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy L:
a) podanie
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) badanie techniczne potwierdzające powyższy stan
 
7. Wpisanie adnotacji "VAT...":
a) wniosek
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) badanie techniczne potwierdzające powyższy stan
 
8. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu:
Wycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:
- samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony
- ciągniki samochodowe
- pojazdy specjalne
- autobusy
Decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu wydaje za opłatą starosta, po złożeniu przez właściciela pojazdu do depozytu dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych.
Pojazd może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może być przedłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy, licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) tablice rejestracyjne
Po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu oraz po dołączeniu decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, zwraca właścicielowi pojazdu dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne.
 
9. Stałe wycofanie pojazdu z ruchu (wyrejestrowanie):
Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: 
A) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów
B)kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania
C) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę
D) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
E) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, 
F) przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.
Wymagane dokumenty:
a) wniosek o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie
b) zaświadczenie o demontażu pojazdu wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania pojazdów albo równoważny dokument wydany w innym państwie dot. A
c) dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań lub dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego) - dot. C
d) dokumenty potwierdzające zniszczenie lub kasację pojazdu za granicą (dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego) - dot. D 
e) dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana (przy wyrejestrowaniu pojazdu z powodu kasacji lub kradzieży pojazdu) – dot.  A, B, D, E, F 
f) zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu lub postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań – dot. B 
g) dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu - dot. E
h) tablice rejestracyjne – dot. A, D, E, F
i) opłata skarbowa w wysokości 10 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr: 47927900070071116620000150

10. Wydawanie zaświadczeń dotyczących spraw związanych z rejestracją i ewidencją pojazdów:
a) podanie o wydanie zaświadczenia lub wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych ze wskazaniem i potwierdzeniem interesu prawnego
b) opłata skarbowa w wysokości 17 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr: 47927900070071116620000150
 
11. Wpisanie lub wykreślenie zastawu rejestrowego:
a) wniosek o wpisanie lub skreślenie zastawu rejestrowego
b) aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów lub zaświadczenie wydane przez centralną informacje o zastawach rejestrowych (w przypadku wpisania adnotacji) 
c) odpis prawomocnego postanowienia sądu o wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów lub odpis z rejestru zastawów lub pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreślenie zastawu (w przypadku wykreślenia adnotacji) 
d) dowód rejestracyjny pojazdu 
e) karta pojazdu, jeżeli była wydana
 
12. Wydawanie wtórników nalepek kontrolnych na szybę:
a) wniosek o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę
 
13. Wydawanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego:
a) wniosek o wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego
b) opłata skarbowa w wysokości 5 zł na konto Miasta Zduńska Wola nr: 47927900070071116620000150
 
14. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych:
W przypadku tablic rejestracyjnych ze znakiem Unii Europejskiej (12 gwiazdek) można złożyć podanie o wydanie wtórników zarówno 1 jak i 2 szt. tablic rejestracyjnych. Natomiast w przypadku pozostałych "białych" tablic rejestracyjnych należy wydać 2 szt. tablic rejestracyjnych z tym samym znakiem rejestracyjnym. 
Wymagane dokumenty:
a) podanie
b) dowód rejestracyjny
c) karta pojazdu, jeżeli była wydana
d) tablice rejestracyjne
 
Opłaty:
 
1. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
80,00 zł - za wycofanie pojazdu na okres 2 miesięcy
4,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 3 do 12 miesięcy
2,00 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 13 do 24 miesięcy
0,25 zł/m-c - za wycofanie pojazdu na okres od 25 do 48 miesięcy
 
2. Wtórnik nalepki kontrolnej na szybę
18,50 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna – 19,00 zł
 
3. Wtórnik karty pojazdu
75,00 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna - 75,50 zł
 
4. Wydawanie wtórników tablic rejestracyjnych
- w przypadku wtórnika 1 szt. tablicy rejestracyjnej 53 zł (tablica rejestracyjna 40 zł, znaki legalizacyjne 12,50 zł) + 0,50 zł opłata ewidencyjna 
- 2 szt. tablic rejestracyjnych 93 zł (tablice rejestracyjne 80 zł, znaki legalizacyjne 12,50 zł) + 0,50 zł opłata ewidencyjna
Pozostałe bez opłat
 
Termin załatwienia sprawy
Sprawa jest załatwiana w dacie złożenia wniosku lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej na szybę czas oczekiwania wynosi ok. 14 dni, a w przypadku podania o wydanie wtórnika tablicy(c) rejestracyjnej(ych) ok. 14 dni.
 
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty w ciągu 14 od dnia jej doręczenia.
 
UWAGA
W przypadku działania przez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć również pisemne pełnomocnictwo oraz swój dowód osobisty – druk pełnomocnictwa

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane