W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu

Symbol Wydziału: SPK
ul. Getta Żydowskiego 4a, 98-220 Zduńska Wola
Tel./ fax +48 43 672 29 52
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30 
  
Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Promocji Kultury i Sportu - Magdalena Szymczak

e-mail: m.szymczak@powiatzdunskowolski.pl

     Wydział Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu zajmuje się realizacją zadań dotyczących: promocji i ochrony zdrowia; pomocy społecznej; przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; wspierania przedsiębiorczości. Wydział prowadzi sprawy związane z promocją Powiatu, upowszechnianiem i rozwojem kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki we współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej.

W skład Wydziału Spraw Społecznych, Promocji, Kultury i Sportu wchodzi:

1) Referat Promocji, Kultury i Sportu;

2) Punkt Obsługi Inwestora;

3) Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej.

Stanowisko ds. pomocy społecznej 

Inspektor - Beata Kucharska

e-mail: w.is@powiatzdunskowolski.pl

Realizowane zadania:

1) Sprawy z zakresu pomocy społecznej, nadzór nad działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli, oraz pozostałych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

2) Planowanie i kontrola wykorzystania przyznanych dotacji dla powiatowych placówek pomocy społecznej.

3) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem regulaminów organizacyjnych i zmian regulaminów organizacyjnych powiatowych placówek pomocy społecznej.

4) Analizowanie sprawozdań składanych przez powiatowe placówki pomocy społecznej, w szczególności z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie zduńskowolskim, powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, programów naprawczych.

5) Prowadzenie spraw związanych z organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w domach pomocy społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób przewlekle somatycznie chorych oraz niepełnosprawnych intelektualnie.

6) Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i prowadzeniem placówek pomocy społecznej.

7) Prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów.

8) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

9) Prowadzenie spraw związanych z nadaniem oraz zmianami statutów powiatowych placówek pomocy społecznej.

10) Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

11) Prowadzenie spraw związanych z realizacją PFRON.

12) Obsługa interesantów oraz przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie powierzonych zadań.

 

Stanowisko ds. zdrowia oraz współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli 

Główny specjalista - Barbara Lisik

e-mail: w.is@powiatzdunskowolski.pl

Realizowane zadania: 

1) Nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy w Zduńskiej Woli.

2) Sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego przez Zgromadzenie Wspólników nad Zduńskowolskim Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli.

3) Sprawy z zakresu ochrony zdrowia.

4) Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym.

5) Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa.

6) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

7) Opracowanie harmonogramu godzin pracy i dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu.

 

Stanowisko ds. wspierania przedsiębiorczości oraz współpracy z inwestorami

Pomoc Administracyjna - Justyna Mataśka

e-mail: w.is@powiatzdunskowolski.pl
 

Realizowane zadania - sprawy z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ułatwiania startu i pomocy nowo tworzonym przedsiębiorstwom. 

1) Prowadzenie i promowanie oferty inwestycyjnej Powiatu. 

2) Sprawy związane z akcjonariatem Powiatu Zduńskowolskiego w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A..

3) Nawiązywanie kontaktów i bieżąca współpraca z inwestorami zagranicznymi, krajowymi w zakresie możliwości inwestowania na terenie Powiatu.

4) Prowadzenie bieżącej współpracy z podmiotami gospodarczymi na terenie Powiatu.

5) Systematyczne monitorowanie sytuacji gospodarczej powiatu i procesów w niej  zachodzących.

6) Organizowanie szkoleń i konferencji w zakresie merytorycznym.

7) Współpracę z innymi organizacjami (samorządowymi, prywatnymi, pozarządowymi, itp. w celu tworzenia wspólnej płaszczyzny do działalności na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.

8) Aktywnego wspierania inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie tworzenia i rozwijania małych i średnich przedsiębiorstw.

9) Realizacja postanowień Strategii Rozwoju i  Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu, w zakresie powierzonych obowiązków.
 

1.   

Powiadom znajomego