W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Symbol wydziału: OR
Miejsce urzędowania:ul. Złotnickiego 25
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego swoimi zadaniami zabezpiecza funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli. Organizuje prace Rady i Zarządu Powiatu. Opracowuje, wdraża i kontroluje akty prawa miejscowego regulujące struktury i zasady działania powiatu, takie jak: Statut Powiatu, Regulamin Organizacyjny, instrukcja kancelaryjna. Czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań w Starostwie. Koordynuje i nadzoruje wszelkie prace związane z przygotowaniem projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu. Wydział zapewnia także obsługę prawną Starostwa oraz zabezpiecza i nadzoruje ochronę danych osobowych, prowadzi kancelarię tajną i sprawuje nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej. W ramach wydziału prowadzone jest archiwum zakładowe. Wydział prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
 
W strukturze wydziału organizacyjnego funkcjonują:
 
Referat Organizacyjno-Administracyjny 
Do najważniejszych zadań referatu należy zapewnienie warunków materialno-bytowych wraz z gospodarowaniem środkami finansowymi dla funkcjonowania starostwa, zarządzanie majątkiem powiatu, prowadzenie gospodarki środkami trwałymi oraz wyposażanie Starostwa w niezbędne materiały biurowe, druki, pieczątki, planowanie i organizowanie wszelkich remontów, prowadzenie biura rzeczy znalezionych, dziennika korespondencji przychodzącej oraz jej rozdział na poszczególne komórki organizacyjne oraz ewidencja korespondencji wychodzącej, organizowanie przyjmowania interesantów zgłaszających skargi i wnioski, przygotowywanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych, prowadzenie obsługi informatycznej Starostwa oraz obsługa Powiatowej Komisji Lekarskiej dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej.
 
Stanowisko ds. kadr 
Do najważniejszych zadań należy prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dyrektorów jednostek podległych, ewidencji czasu pracy, rejestru zwolnień i urlopów, organizowanie i przeprowadzanie naboru na wolne stanowiska pracy, prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, koordynowanie szkoleń pracowniczych, gospodarowanie funduszem płac, we współpracy z Wydziałem Finansowo-Księgowym, współpraca z Sądem Rejonowym w sprawach dotyczących odpracowywania przez osoby skazane wyroków w ramach nieodpłatnej pracy na cele społecznie użyteczne.
 
Biuro Rady i Zarządu Powiatu 
Do najważniejszych zadań należy gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych do pracy Rady, Zarządu i komisji, przygotowywanie protokołów, przedkładanie organom nadzoru uchwał, przekazywanie do realizacji ich odpisów oraz wniosków komisji, interpelacji i wniosków radnych, czuwanie nad terminowością ich załatwienia, prowadzenie rejestrów uchwał Rady i Zarządu, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji i zapytań radnych, udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków, wykonywanie zadań związanych z wyborami samorządowymi.
 
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa 
Do najważniejszych zadań należy prowadzenie spraw: wynikających z zakresu działania Starosty – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, dotyczących kierowania oraz koordynowania przygotowań i realizowania przedsięwzięć obrony cywilnej, planowanie i koordynacja działań Starosty w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia, zdrowia oraz środowiska, sporządzanie dokumentów planistycznych funkcjonowania powiatu w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa, przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa, ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz współpraca z organami wojskowymi.
 
Referat ds. Informatyki
Do najważniejszych zadań referatu administrowanie zasobami informatycznymi, należyta dbałość o bezpieczeństwo zasobów informatycznych. Szkolenia pracowników w zakresie eksploatacji systemów i sprzętu komputerowego. Prowadzenie spraw związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usług informatycznych. 
 
Pracownicy:
 

Anna Szubert – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego, Sekretarz Powiatu
tel.: 43 824 42 21
e-mail: a.szubert@powiatzdunskowolski.pl
org@powiatzdunskowolski.pl;

Wioletta Jankowska – główny specjalista
tel.: 43 824 42 17
e-mail: kadry@powiatzdunskowolski.pl;
w.jankowska@powiatzdunskowolski.pl

Edyta Wieczorek – inspektor  
tel.: 43 824 42 17
e-mail: e.wieczorek@powiatzdunskowolski.pl 

Paulina Śpiewak – podinspektor  
tel.: 43 824 42 17
e-mail: p.spiewak@powiatzdunskowolski.pl 


Dominika Wolna – Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego tel.:43 824 42 23
e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl;
d.wolna@powiatzdunskowolski.pl

Paweł Niewiadomski – inspektor
tel.: 43 824 42 19
e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl;
p.niewiadomski@powiatzdunskowolski.pl

Mirosław Kowalczyk – inspektor 
tel.: 43 824 42 22
e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl;
m.kowalczyk@powiatzdunskowolski.pl

Wiktoria Kołodziejczyk – podinspektor 
tel. 43 824 42 23
e-mail: org@powiatzdunskowolski.pl;
w.kolodziejczyk@powiatzdunskowolski.pl 
 
Piotr Hauptman - kierownik referatu ds. Informatyki
tel.: 43 824 42 20
e-mail: inforg@powiatzdunskowolski.pl; 
p.hauptman@powiatzdunskowolski.pl

Michał Stanieski - pomoc administracyjna
tel.: 43 824 42 14
e-mail: m.stanieski@powiatzdunskowolski.pl

Elżbieta Szymczak – kierownik Biura Rady i Zarządu Powiatu
tel.: 43 824 42 24
e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl;
e.szymczak@powiatzdunskowolski.pl;

Emilia Szymczak – inspektor
tel.: 43 824 42 24
e-mail: rada@powiatzdunskowolski.pl;
e.szymczak2@powiatzdunskowolski.pl;

 

Marek Derdak – kierownik Referatu ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa
tel.: 43 824 42 25
e-mail: m.derdak@powiatzdunskowolski.pl;

Artur Malec - inspektor
tel.: 43 824 42 25
e-mail: obrona@powiatzdunskowolski.pl;
a.malec@powiatzdunskowolski.pl


Marta Witkowska -
inspektor - obsługa Sekretariatu Starostwa

Aleksandra Wójcik - pracownik I stopnia w ramach robót publicznych

tel. 43 824 42 10      
      43 824 42 11   
      43 823 22 04

fax 43 824 42 50

e-mail: starostwo@powiatzdunskowolski.pl

 

Edyta Wieczorek- archiwista

Jolana Półgrabia - pełnomocnik archiwista

Jan Marcinkowski – robotnik gospodarczy

Małgorzata Witkowska – goniec

Alicja Śpiewak – pracownik ds. utrzymania czystości

Maria Błaszczyk – pracownik ds. utrzymania czystości

Paulina Śpiewak - pracownik ds. utrzymania czystości

Joanna Witkowska - pracownik ds. utrzymania czystości

Ewa Mielczarek - pracownik ds. utrzymania czystości

 
Inspektor  Ochrony Danych


Powiadom znajomego