W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Symbol wydziału: IZ

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych prowadzi sprawy związane z zadaniami inwestycyjnymi Powiatu, oraz planowaniem i programowaniem jego zadań strategicznych i rozwojowych. W skład Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych wchodzi Referat Zamówień Publicznych, który prowadzi sprawy związane z przygotowaniem i organizowaniem procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie zadań prowadzonych przez Powiat.

 
Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokoje: 11, 12

e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl

 
Kinga Kras - Naczelnik (pok. nr 12), tel. 43 824 42 43, e-mail: k.kras@powiatzdunskowolski.pl

Katarzyna Tomczyk – Główny specjalista (pok. nr 12), tel. 43 824 42 44, e-mail: k.tomczyk@powiatzdunskowolski.pl

Anna Paszkiewicz-Banaś  - Inspektor (pok. nr 12), tel. 43 824 42 43, e-mail: a.banas@powiatzdunskowolski.pl


Małgorzata Matyjas - Inspektor (pok. nr 12), tel. 43 824 42 43, e-mail: m.matyjas@powiatzdunskowolski.pl

 
Referat Zamówień Publicznych

Sylwester Woźniak - Kierownik (pok. nr 11), tel. 43 824 42 41, e-mail: s.wozniak@powiatzdunskowolski.pl, zamowienia@powiatzdunskowolski.pl

Marlena Kozłowska-Skała - Inspektor (pok. nr 11) tel. 43 824 42 41, e-mail: m.kozlowska@powiatzdunskowolski.pl,zamowienia@powiatzdunskowolski.pl
 

W zakresie inwestycji do podstawowych zadań Wydziału należy:

1) opracowanie planów rocznych oraz wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie zadań inwestycyjnych Powiatu;

2) koordynacja i współpraca z właściwymi instytucjami w sprawach inicjowania i realizacji inwestycji wspólnych;

3) monitorowanie możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na dofinansowanie planowanych projektów inwestycyjnych;

4) obsługiwanie i nadzorowanie inwestycji dla zadań przyjętych w planach rozwoju Powiatu;

5) przygotowanie dokumentacji wymaganej do zawarcia umów na realizację inwestycji;

6) organizowanie i zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami;

7) dokonywanie rozliczeń realizowanych zadań i ich nadzór w okresie wymagalnej trwałości projektu.

 
W zakresie planowania i programowania rozwoju Powiatu oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych do zadań Wydziału należy:

1) inicjowanie działań na rzecz rozwoju Powiatu;

2) koordynowanie realizacji zadań przyjętych w dokumentach strategicznych i planistycznych Powiatu;

3) aktualizacja dokumentów strategicznych i planistycznych Powiatu we współpracy z innymi Wydziałami;

4) inicjowanie i koordynowanie realizacji programów rozwojowych Powiatu, w tym w szczególności Planu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego;

5) prowadzenie ogółu działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych w zakresie zadań inwestycyjnych Powiatu, we współpracy z innymi Wydziałami;

6) realizacja zadań prorozwojowych Powiatu przy wykorzystaniu funduszy zewnętrznych.

 
W zakresie sprawowania nadzoru przez Zarząd nad działalnością Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli Wydział prowadzi sprawy związane z:

1) planowaniem i kontrolą wykorzystania przyznanych dotacji;

2) prowadzeniem spraw związanych z przyjmowaniem regulaminów organizacyjnych;

3) nadzorowaniem spraw związanych z organizacją i zapewnieniem usług o odpowiednim standardzie w zakresie zadań realizowanych przez zarządcę dróg.

 

Do podstawowych zadań Referatu Zamówień Publicznych należy: 

1) przygotowanie i organizowanie procedur udzielania zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzielanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zadań prowadzonych przez Powiat; 

2) przygotowanie i organizowanie procedur udzielania zamówień publicznych z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych prowadzonych przez Powiat udzielonych na podstawie Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie wytycznych programowych; 

3) sprawdzenie zgodności przygotowania i przeprowadzenie zamówienia w trybie pozaustawowym z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Starostwie; 

4) inicjowanie, przygotowanie i przekazywanie projektów dokumentów do wdrożenia w drodze wewnętrznych regulacji istotnych z punktu ograniczania ryzyka w zamówieniach publicznych przy współpracy z obsługą prawną Powiatu; 

5) prowadzenie monitoringu prawidłowości wszczynania postępowań, zastosowanych druków i formularzy, trybu i sposobu działania w wykonywaniu czynności w postępowaniu; 

6) przygotowanie stosownego projektu zarządzenia o powołaniu komisji przetargowej oraz udział w jej pracach; 

7) monitorowanie zmian w przepisach dotyczących zamówień publicznych, śledzenie komentarzy, orzeczeń w tym obszarze, prowadzenie instruktażu, udzielanie wyjaśnień i porad pracownikom Wydziałów; 

8) nadzorowanie prowadzenia bieżącej ewidencji zamówień publicznych Powiatu realizowanych w Starostwie; 

9) prowadzenie wymaganej przepisami prawa sprawozdawczości z udzielanych przez Powiat zamówień publicznych. 

Powiadom znajomego