W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny i organizacja ruchu

Pracownik:

Adam Lisiewicz - główny specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu

Telefon: 43 824 42 29

Miejsce urzędowania: ul. Złotnickiego 25, budynek "A", pokój nr 1a;

  

Zadania:

Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad organizacją ruchu na drogach powiatowych i gminnych, w tym opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz opracowywanie dokumentacji związanej z wydaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

   

Wymagane dokumenty:

1. Projekty stałej i czasowej organizacji ruchu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784) projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1) plan orientacyjny w skali 1:10000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

2) plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków dla nowej organizacji ruchu;

b) parametry geometrii drogi;

3) program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;

4) zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów na ruch drogowy;

5) opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu prac;

6) przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu i  przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7) nazwisko i podpis projektanta.

    

Projekt organizacji ruchu przedstawia się do zatwierdzenia co najmniej w dwóch egzemplarzach.

Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

- komendanta powiatowego Policji;

- zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;

- organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem.

Opinia Policji nie jest wymagana w przypadku projektu organizacji ruchu obejmującego wyłącznie drogi gminne.

   

2. Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Podstawa prawna art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz.110)

Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczna i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lądowym, korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie.

W celu uzyskania zezwolenia organizator imprezy co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia, zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek skierowany do Starosty Zduńskowolskiego.

Jeżeli planowana impreza wymagać będzie wyłączenia z ruchu dróg lub ich części, organizator zobowiązany jest przedstawić również do zatwierdzenia opracowany projekt czasowej organizacji ruchu.

  

Termin załatwienia sprawy

Sprawa jest załatwiana niezwłocznie lub w ciągu 30 dni w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

   

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia.

 

Załączniki

Powiadom znajomego