Powiat Zduńskowolski


ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola


Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl


NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

2019r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

18.07.2019r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia AB.6743.2.28.2019

Inwestor: Anna i Grzegorz Włodarczyk

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Adres inwestycji: działki nr 267/6, 267/10, obręb Paprotnia, gmina Zapolice


16.07.2019r.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2019


Inwestor:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.


Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji


Adres inwestycji: działki nr 75/2, 387/10, 59/2, 55/2, 385/1, 52/3, 46/4, 57/1, 385/4, 52/7, 48/4, 46/13 – ul. Tischnera, działki nr 76, 75/4 – ul. Popiełuszki, działka nr 97/2 – ul. Dojazd, obręb 13, Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2019


Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji


Adres inwestycji: działki nr 76, 51/3, 53/2, 75/4 – ul. Popiełuszki, obręb 13, Zduńska Wola


11.07.2019r.
 

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.28.2019


Inwestor: Anna i Grzegorz Włodarczyk


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego


Adres inwestycji: działki nr 267/6, 267/10, obręb Paprotnia, gmina Zapolice


10.07.2019r.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2019


Inwestor: Gmina Zduńska Wola


Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego


Adres inwestycji: działka nr 1111/4 – Czechy, działka nr 90/3 – Ogrodzisko, gmina Zduńska Wola


01.07.2019r.


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.27.2019


Inwestor: Krzysztof Klauziński


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 151/6, 167/1, 167/2, 169, ul. Sienkiewicza, Grochowiaka, Zduńska w Zduńskiej Woli28.06.2019r

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.21.2019

Inwestor:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji

Adres inwestycji: działki nr 75/2, 387/10, 59/2, 55/2, 385/1, 52/3, 46/4, 57/1, 385/4, 52/7, 48/4, 46/13 – ul. Tischnera, działki nr 76, 75/4 – ul. Popiełuszki, działka nr 97/2 – ul. Dojazd, obręb 13, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.22.2019

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej do granic posesji nr 84B

Adres inwestycji: działka nr 76 – ul. Jodłowa, obręb 23, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.23.2019

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami do granic posesji

Adres inwestycji: działki nr 76, 51/3, 53/2, 75/4 – ul. Popiełuszki, obręb 13, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.24.2019

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Adres inwestycji: działki nr 243/7, 259 – ul. Tenisowa, obręb 27, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.25.2019

Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Sp. z o. o.

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

Adres inwestycji: działki nr 243/26, 259 – ul. Saneczkowa, obręb 27, Zduńska Wola


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.26.2019

Inwestor: Gmina Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego

Adres inwestycji: działka nr 1111/4 – Czechy, działka nr 90/3 – Ogrodzisko, gmina Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6740.2.19.2019

Inwestor: Marta Opora

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Adres inwestycji: działki nr 6/6, 55/3, 6/3, 6/4, 6/5, obręb 17 ul. Łaska, Zduńska Wola


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2019

Inwestor: Gmina Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej

Adres inwestycji: działki nr 146/1, 168/9, obręb Tymienice, gmina Zduńska Wola


26.06.2019r.


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.20.2019


Inwestor: RPROJEKT s. c. Joanna Tomasz Zienkiewicz


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działka nr 312/1 – ul. Wodna, działki nr 311/1, 335, 336/1 – ul. Opiesińska, obręb 3, Zduńska Wola


25.06.2019r.

Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2019

Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego

Adres inwestycji: działki nr 324/4, 389/1 – obręb 6, działka nr 180/8 – obręb 7, Plac Wolności, Zduńska Wola

24.06.2019r.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2019


Inwestor: Gmina Zduńska Wola


Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działka nr 106/3, Wymysłów, gmina Zduńska Wola17.06.2019r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.19.2019

Inwestor: Marta Opora

Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami

Adres inwestycji: działki nr 6/6, 55/3, 6/3, 6/4, 6/5, obręb 17 ul. Łaska, Zduńska Wola


14.06.2019r.


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.18.2019


Inwestor: Gmina Zduńska Wola


Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 146/1, 168/9, obręb Tymienice, gmina Zduńska Wola11.06.2019r.


Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2019


Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie


Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN 0,4 kV


Adres inwestycji: działki nr 64/4, 67, 69, 211/2, 256, 211/1, 275, 71, 77/2, 97, 80, 220, 244, 182, 114, 77/1, 96/3, 96/4, 78, 79, 81, 246, 276, 277, 279, 281, 326, 328/1, 16/2, 207/4, 82, 83, 87, 89, 90, 149, 91/3, 92, 141, 146, 147, 148, 253, 93, 94, 95/2, 102/1, 103, 117, 116/2, 247/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 201, 156, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 242, 145, 150, 251, 260, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153, 154, 197, 200, 157, 202, 158, 204, 205, 88, 206, 257, 207/3, 207/4, 208, 209, 241/7, 215/2, 144, 243, 245, 247/3, 250, 258, 137, 140, 248, 252, 259, 261/1, 216, 361, 286/1, 286/2, 141, 261/2, 112/3, 328/2, 401, 32/1, 199, obręb Świerzyny, gmina Zapolice07.06.2019r.


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.17.2019


Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola


Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego


Adres inwestycji: działki nr 324/4, 389/1 – obręb 6, działka nr 180/8 – obręb 7, Plac Wolności, Zduńska Wola
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.16.2019


Inwestor: Gmina Zduńska Wola


Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działka nr 106/3, Wymysłów, gmina Zduńska Wola
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2019


Inwestor: Gmina i Miasto Szadek


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 278, 424/1, 504, 533, obręb Prusinowice, gmina Szadek
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2019


Inwestor: Gmina i Miasto Szadek


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 145/1, 145/2, 145/3, 146/3, 146/5, obręb Kromolin Stary, gmina Szadek
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2019


Inwestor: Gmina i Miasto Szadek


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 39, 71, obręb Kromolin Stary, gmina Szadek


04.06.2019r.

Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.15.2019

Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie

Inwestycja: Zgłoszenie rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nN 0,4 kV

Adres inwestycji: działki nr 64/4, 67, 69, 211/2, 256, 211/1, 275, 71, 77/2, 97, 80, 220, 244, 182, 114, 77/1, 96/3, 96/4, 78, 79, 81, 246, 276, 277, 279, 281, 326, 328/1, 16/2, 207/4, 82, 83, 87, 89, 90, 149, 91/3, 92, 141, 146, 147, 148, 253, 93, 94, 95/2, 102/1, 103, 117, 116/2, 247/1, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 201, 156, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 242, 145, 150, 251, 260, 151/2, 151/3, 152/1, 152/2, 153, 154, 197, 200, 157, 202, 158, 204, 205, 88, 206, 257, 207/3, 207/4, 208, 209, 241/7, 215/2, 144, 243, 245, 247/3, 250, 258, 137, 140, 248, 252, 259, 261/1, 216, 361, 286/1, 286/2, 141, 261/2, 112/3, 328/2, 401, 32/1, 199, obręb Świerzyny, gmina Zapolice

29.05.2019r.


Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.12.2019


Inwestor: Gmina i Miasto Szadek


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 278, 424/1, 504, 533, obręb Prusinowice, gmina Szadek
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.13.2019


Inwestor: Gmina i Miasto Szadek


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 145/1, 145/2, 145/3, 146/3, 146/5, obręb Kromolin Stary, gmina Szadek
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.14.2019


Inwestor: Gmina i Miasto Szadek


Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej


Adres inwestycji: działki nr 39, 71, obręb Kromolin Stary, gmina Szadek


20.05.2019
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2019Inwestor:
Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c (do 500 kPa) Ø 250mm PEAdres inwestycji: działki nr 139, 95/2 obr. 9; 55/3, 2/11, 1, 2/13, 2/10, 2/8, 11/18 obr. 17;                         106, 52, 107/1 obr. 22;                          Zduńska Wola, ul. Konwaliowa, Łaska, Świerkowa, Jodłowa16.05.2019r. informacja o wycofaniu zgłoszenia przez InwestoraInwestor: EKO - SYSTEM Leszek FelsztyńskiInwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenuAdres inwestycji: działki nr 67/1, 68/1, 76/1, 77/4                        gmina Zduńska Wola, Mostki06.05.2019r.Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.9.2019Inwestor: PGE Dystrybucja S.A.  Oddział ŁódźInwestycja: Zgłoszenie przebudowy i rozbudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN 0,4 kVAdres inwestycji:działki nr 252/8, 252/13, 252/20, 252/18, 251/1, 250/2, 250/11,  250/7, 249/2,                         247/1, 246/1, 243/4, 240/1 położone w miejscowości Opiesin, gm. Zduńska Wola                  
29.04.2019r.Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.11.2019Inwestor: EKO - SYSTEM Leszek FelsztyńskiInwestycja: Zgłoszenie rozbudowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia terenuAdres inwestycji: działki nr 67/1, 68/1, 76/1, 77/4                        gmina Zduńska Wola, Mostki


25.04.2019r.Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.10.2019Inwestor:
Polska Spółka Gazownictwa  Sp. z o.o.Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci gazowej śr/c (do 500 kPa) Ø 250mm PEAdres inwestycji: działki nr 139, 95/2 obr. 9; 55/3, 2/11, 1, 2/13, 2/10, 2/8, 11/18 obr. 17;
                         106, 52, 107/1 obr. 22;
                         Zduńska Wola, ul. Konwaliowa, Łaska, Świerkowa, Jodłowa09.04.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2019
Inwestor:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy - wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na 
                   preizolowaną od K-27 do K-28

Adres inwestycji:
działki nr 298/4, 258/10, 546/22 obr. 6,
                          ul. Juliusza, Ogrodowa, Łódzka w Zduńskiej Woli


09.04.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2019
Inwestor:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy - wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na 
                   preizolowaną sieć K-27.1 przejście pod obwodnicą

Adres inwestycji:
działki nr 555/3, 555/27 obr. 6, ul. Łódzka w Zduńskiej Woli


09.04.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2019
Inwestor:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy - wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na 
                   preizolowaną od K-28 do K-29

Adres inwestycji:
działka nr 546/22 obr. 6, ul. Łódzka w Zduńskiej Woli

04.04.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2019
Inwestor:
Marian Jaworski
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji:
działka nr 19/8, 19/9, 19/10, 76, obręb 23,
                          Zduńska Wola ul. Jodłowa
01.04.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.8.2019
Inwestor:
Marian Jaworski
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji:
działka nr 19/8, 19/9, 19/10, 76, obręb 23,
                               Zduńska Wola ul. Jodłowa


01.04.2019.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2019
Inwestor:
Radosław Smęda, Krzysztof Łyczkowski
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji:
działka nr 325/5, 363/1, 351/3, 353/1 - Marżynek


29.03.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.7.2019
Inwestor:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy - wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na 
                   preizolowaną od K-27 do K-28

Adres inwestycji:
działki nr 298/4, 258/10, 546/22 obr. 6,
                          ul. Juliusza, Ogrodowa, Łódzka w Zduńskiej Woli


29.03.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.6.2019
Inwestor:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy - wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na 
                   preizolowaną sieć K-27.1 przejście pod obwodnicą

Adres inwestycji:
działki nr 555/3, 555/27 obr. 6, ul. Łódzka w Zduńskiej Woli


29.03.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.5.2019
Inwestor:
Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Sp. z o.o.
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy - wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na 
                   preizolowaną od K-28 do K-29

Adres inwestycji: działka nr 546/22 obr. 6, ul. Łódzka w Zduńskiej Woli


21.03.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.4.2019
Inwestor:
Radosław Smęda, Krzysztof Łyczkowski
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji:
działka nr 325/5, 363/1, 351/3, 353/1 - Marżynek
gm. Zapolice


21.03.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2019
Inwestor:
Sławomir Ochman
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: działka nr 32, 46/1, 46/2, 46/3, 116/8 - Strońsko gm. Zapolice

 


13.03.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.3.2019
Inwestor: Sławomir Ochman
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączami
Adres inwestycji: działka nr 32, 46/1, 46/2, 46/3, 116/8 - Strońsko gm. Zapolice


06.03.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2019
Inwestor: Przychodnia dla Zwierząt Gaja i Przyjaciele
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: działka nr 140/3, 144, 148, obręb 4, ul. Szadkowska, ul. Dąbrowskiego, Zduńska Wola

 
22.02.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.2.2019
Inwestor:
Przychodnia dla Zwierząt Gaja i Przyjaciele
Inwestycja:
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem
Adres inwestycji: działka nr 140/3, 144, 148, obręb 4, ul. Szadkowska, ul. Dąbrowskiego, Zduńska Wola


24.01.2019r.
Informacja o przyjęciu be zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2019
Inwestor: Magdalena Filipczak
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr 297/3, 287/1, Mostki, gm. Zduńska Wola

21.01.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.80.2018
Inwestor: Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Kosodrzewiny w Zduńskiej Woli
Adres inwestycji: działki nr 184/1, 178/3, 177/5, 176/12, 175/6, 174/9, 172/14, 171/29, 171/18, 168/9, 165/15, 164/15, 161/5, 160/15, 159/14, 158/3, 155/3, 151/18, 149/12, 147/17, 146, 145/12, 144/12, 143/12, 142/12, 141/12, 140/21, 138/12, 136/12, 135/5 – obręb 16 w Zduńskiej Woli
11.01.2019r.
Informacja o dokonaniu zgłoszenia nr AB.6743.2.1.2019
Inwestor: Magdalena Filipczak
Inwestycja: Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej
Adres inwestycji: działki nr 297/3, 287/1, Mostki, gm. Zduńska Wola 


08.01.2019r.
Informacja o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia nr AB.6743.2.79.2018
Inwestor: Gmina Miasto Zduńska Wola
Inwestycja: Zgłoszenie budowy kanalizacji deszczowej i odwodnienia
Adres inwestycji: działka nr 16/6 – obręb 7, działka nr 71/65 – obręb 8, ul. Srebrna, Kilińskiego, Zielona w Zduńskiej Woli

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij