W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ROK 2015

uchwała nr: V/180/15
uchwała nr V/180/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/179/15
uchwała nr V/179/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zleconych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/178/15
uchwała nr V/178/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego Nr 15
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/177/15
uchwała nr V/177/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe powierzenie obowiązków dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli przy ulicy Dąbrowskiego Nr 15
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/176/15
uchwała nr V/176/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/175/15
uchwała nr V/175/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zleconych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/174/15
uchwała nr V/174/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu powiatu i upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX "Włączenie społeczne", Działanie IX.1 "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałanie IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/173/15
uchwała nr V/173/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/172/15
uchwała nr V/172/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w UCHWALE NR III/28/15 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2015–2025
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/171/15
uchwała nr V/171/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/7/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/170/15
uchwała nr V/170/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/169/15
uchwała nr V/169/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/168/15
uchwała nr V/168/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zleconych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/168/15
uchwała nr V/168/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie zadań własnych i zleconych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/167/15
uchwała nr V/167/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego- Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zduńskiej Woli – Grzegorza Stasiaka do podpisania w roli partnera wniosku o dofinansowanie projektu pn. „PRACA- szansa na zmiany"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/166/15
uchwała nr V/166/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr V/6/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/165/15
uchwała nr V/165/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2015 w zakresie zadań zleconych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/164/15
uchwała nr V/164/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/163/15
uchwała nr V/163/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie nie dokonywania korekty podatku naliczonego od towarów i usług od scentralizowanego rozliczenia obejmującego Powiat Zduńskowolski za okres 5 lat nieobjętych przedawnieniem
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/162/15
uchwała nr V/162/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaciągnięcia kredytu w roku 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/161/15
uchwała nr V/161/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/109/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2015
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/160/15
uchwała nr V/160/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze licytacji pojazdu, na który postanowieniem Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, Wydział I Cywilny orzeczony został przepadek na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/159/15
uchwała nr V/159/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli w Zduńskiej Woli - Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod nazwą „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/158/15
uchwała nr V/158/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego- Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli- Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu w zakresie zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pod nazwą „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: V/157/15
uchwała nr V/157/15
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr V/9/15 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego- Marcina Łabędzkiego oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Zduńskiej Woli- Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu w zakresie złożenia wniosku i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji pod nazwą „Zdobywanie kompetencji zawodowych na praktykach w Wielkiej Brytanii”.
status uchwały obowiązująca