W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ROK 2018

uchwała nr: VI/26/18
uchwała nr VI/26/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2018 - zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/25/18
uchwała nr VI/25/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/24/18
uchwała nr VI/24/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w ujęciu zbiorczym)
zmieniająca uchwałę nr V/4/18 ,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/23/18
uchwała nr VI/23/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr V/3/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/22/18
uchwała nr VI/22/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/21/18
uchwała nr VI/21/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/20/18
uchwała nr VI/20/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie wyposażenia pracowni komputerowej oraz pracowni stolarsko- introligatorskiej pozostającego w ewidencji środków trwałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/19/18
uchwała nr VI/19/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr V/3/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/18/18
uchwała nr VI/18/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/17/18
uchwała nr VI/17/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia darowizny od IPSEN Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29 w Warszawie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/16/18
uchwała nr VI/16/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr V/3/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/15/18
uchwała nr VI/15/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/14/18
uchwała nr VI/14/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/13/18
uchwała nr VI/13/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/12/18
uchwała nr VI/12/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego o powołaniu Komisji ds. przeprowadzania przetargów i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego oraz nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/11/18
uchwała nr VI/11/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przemieszczeń środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/10/18
uchwała nr VI/10/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2019 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/9/18
uchwała nr VI/9/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie oddania Zduńskowolskiemu Szpitalowi Powiatowemu Sp. z o.o. w Zduńskiej Woli w użyczenie gastrofiberoskopu i kolonofiberoskopu wraz z torem wizyjnym i urządzeniami współpracującymi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/8/18
uchwała nr VI/8/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr V/3/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/7/18
uchwała nr VI/7/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/6/18
uchwała nr VI/6/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII "Zatrudnienie", Działanie VIII.1 -"Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy".
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/5/18
uchwała nr VI/5/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia jednego członka zarządu i upoważnienia kierownika jednostki organizacyjnej powiatu do reprezentowania powiatu i podejmowania wszelkich działań w zakresie prawidłowej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I "Osoby młode na rynku pracy" Działanie 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/4/18
uchwała nr VI/4/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w ujęciu zbiorczym)
zmieniająca uchwałę nr V/3/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/3/18
uchwała nr VI/3/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2018 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr V/3/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/2/18
uchwała nr VI/2/18
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2018 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca