W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

ROK 2019

uchwała nr : VI/291/19
uchwała nr VI/291/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zduńskowolskiego do zaciągania – w roku 2019 - zobowiązań, z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/290/19
uchwała nr VI/290/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2019–2040
zmieniająca uchwałę nr III/21/18,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/289/19
uchwała nr VI/289/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w ujęciu zbiorczym)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/288/19
uchwała nr VI/288/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/3/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/287/19
uchwała nr VI/287/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/286/19
uchwała nr VI/286/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/3/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/285/19
uchwała nr VI/285/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego celem uzyskania przez Gminę Miasto Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kaczej od ul. Wiejskiej do ul. Krótkiej w Zduńskiej Woli”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/284/19
uchwała nr VI/284/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na budowę kompleksu lekkoatletycznego wraz z modernizacją boiska do piłki nożnej na terenie PMOS w Zduńskiej Woli na rzecz Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/283/19
uchwała nr VI/283/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia Wicestarosty Zduńskowolskiego – Wojciecha Rychlika oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do reprezentowania powiatu zduńskowolskiego w zakresie złożenia wniosku pod nazwą „Doskonalenie umiejętności zawodowych podczas mobilności za granicą” i zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. K. Kałużewskiego i J. Sylii w Zduńskiej Woli – Agnieszki Jaśkiewicz do realizacji projektu złożonego w ramach Programu Erasmus+.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/282/19
uchwała nr VI/282/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Policealnej nr 5 w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/281/19
uchwała nr VI/281/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/3/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/280/19
uchwała nr VI/280/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/279/19
uchwała nr VI/279/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych poniesionych na dostawę i instalację modułu do łączności ze służbami serwisowymi, dla dźwigu zamontowanego w budynku Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/278/19
uchwała nr VI/278/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/3/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/277/19
uchwała nr VI/277/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/276/19
uchwała nr VI/276/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w Powiecie Zduńskowolskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/275/19
uchwała nr VI/275/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu marki Autobus IRIBUS C50 IVECO DAILY będącego na stanie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli na wniosek dyrektora placówki.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/274/19
uchwała nr VI/274/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (V)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/273/19
uchwała nr VI/273/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez Powiat Zduńskowolski w 2020 roku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/272/19
uchwała nr VI/272/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2019 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/3/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/271/19
uchwała nr VI/271/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2019
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/270/19
uchwała nr VI/270/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2019 w zakresie zadań zleconych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/269/19
uchwała nr VI/269/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
zmieniająca uchwałę nr VI/255/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/268/19
uchwała nr VI/268/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
status uchwały obowiązująca
uchwała nr : VI/267/19
uchwała nr VI/267/19
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie likwidacji majątku ruchomego Starostwa Powiatowego
status uchwały obowiązująca