W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ROK 2017

uchwała nr: XXXVIII/95/17
uchwała nr XXXVIII/95/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/94/17
uchwała nr XXXVIII/94/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/93/17
uchwała nr XXXVIII/93/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/92/17
uchwała nr XXXVIII/92/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 w Powiecie Zduńskowolskim”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/91/17
uchwała nr XXXVIII/91/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/90/17
uchwała nr XXXVIII/90/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/89/17
uchwała nr XXXVIII/89/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/88/17
uchwała nr XXXVIII/88/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVIII/87/17
uchwała nr XXXVIII/87/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/86/17
uchwała nr XXXVII/86/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXV/87/16 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/85/17
uchwała nr XXXVII/85/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXV/86/16 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2017–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/84/17
uchwała nr XXXVII/84/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Zduńskowolskiego na 2018 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/83/17
uchwała nr XXXVII/83/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na wykonanie zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712), oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję tego ośrodka (zadanie 2.4. Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/82/17
uchwała nr XXXVII/82/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół dla młodzieży: gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników, zasadniczych szkół zawodowych oraz branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Zduńskowolski oraz trybu postępowania w tym zakresie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/81/17
uchwała nr XXXVII/81/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr V/42/15 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/80/17
uchwała nr XXXVII/80/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/79/17
uchwała nr XXXVII/79/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/78/17
uchwała nr XXXVII/78/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wojsławicach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Wojsławicach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/77/17
uchwała nr XXXVII/77/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Wojsławicach w Szkołę Policealną w Wojsławicach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/76/17
uchwała nr XXXVII/76/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 3 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/75/17
uchwała nr XXXVII/75/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną nr 3 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/74/17
uchwała nr XXXVII/74/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną nr 2 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/73/17
uchwała nr XXXVII/73/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 1 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/72/17
uchwała nr XXXVII/72/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Zduńskiej Woli w Szkołę Policealną nr 1 w Zduńskiej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XXXVII/71/17
uchwała nr XXXVII/71/17
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojsławicach w Branżową Szkołę I stopnia w Wojsławicach
status uchwały obowiązująca