W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

ROK 2018

uchwała nr: XLV/32/18
uchwała nr XLV/32/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 1 „Czekay” w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/31/18
uchwała nr XLV/31/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Wojsławicach
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/30/18
uchwała nr XLV/30/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Nr 2 w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/29/18
uchwała nr XLV/29/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/92/09 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze i zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLV/28/18
uchwała nr XLV/28/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2018 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/27/18
uchwała nr XLIV/27/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIV/26/18
uchwała nr XLIV/26/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/25/18
uchwała nr XLIII/25/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/24/18
uchwała nr XLIII/24/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/23/18
uchwała nr XLIII/23/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łaskiemu na dofinansowanie zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola- Karsznice- budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego"
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/22/18
uchwała nr XLIII/22/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu w roku 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/21/18
uchwała nr XLIII/21/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2017 dla Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/20/18
uchwała nr XLIII/20/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia informacji o stanie mienia komunalnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLIII/19/18
uchwała nr XLIII/19/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Zduńskowolskiego za 2017 rok
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/18/18
uchwała nr XLII/18/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca UCHWAŁĘ NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/17/18
uchwała nr XLII/17/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLII/15/18
uchwała nr XLII/15/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/14/18
uchwała nr XLI/14/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/13/18
uchwała nr XLI/13/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/12/18
uchwała nr XLI/12/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie likwidacji Bursy Szkolnej w Zduńskiej Woli
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/11/18
uchwała nr XLI/11/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na ich realizację w 2018 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XLI/10/18
uchwała nr XLI/10/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wprowadzenia „Dodatkowych kryteriów rozpatrywania wniosków dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiat Zduńskowolski w roku 2018”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/9/18
uchwała nr XL/9/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Zduńskowolskiego za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/8/18
uchwała nr XL/8/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/91/17 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XL/7/18
uchwała nr XL/7/18
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR XXXVIII/90/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego na lata 2018–2035
status uchwały obowiązująca