W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

ROK 2020

uchwała nr: VI/138/20
uchwała nr VI/138/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyboru ofert, udzielenia dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/137/20
uchwała nr VI/137/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przystąpienia do projektu „Łódzkie pomaga” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie realizacji projektu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/136/20
uchwała nr VI/136/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2020 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/135/20
uchwała nr VI/135/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2020 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/134/20
uchwała nr VI/134/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/133/20
uchwała nr VI/133/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek zwrotu kosztów eksploatacyjnych z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej w Powiatowym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Kilińskiego 17 w Zduńskiej Woli.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/132/20
uchwała nr VI/132/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego oraz nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu Zduńskowolskiego.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/131/20
uchwała nr VI/131/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym/fundacjom realizacji zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć usprawniających ruchowo, komunikacyjnie oraz społecznie.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/130/20
uchwała nr VI/130/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/129/20
uchwała nr VI/129/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie umorzenia należności pieniężnych Powiatu Zduńskowolskiego z tytułu odpłatności za usunięcie i przechowywanie pojazdu na wyznaczonym parkingu strzeżonym usuniętego w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/128/20
uchwała nr VI/128/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego celem uzyskania przez Gminę Miasto Zduńska Wola decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Laskowej w Zduńskiej Woli”.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/127/20
uchwała nr VI/127/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia upoważnienia do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego w zakresie realizacji projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/126/20
uchwała nr VI/126/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wyznaczenia dwóch członków Zarządu Powiatu do reprezentowania Powiatu Zduńskowolskiego i wykonywania prawa głosu w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/125/20
uchwała nr VI/125/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie unieważnienia Otwartego Konkursu Ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego: Organizacja 7-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla uczestników projektu „Rodzinka jest dobra na wszystko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/124/20
uchwała nr VI/124/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Zduńskiej Woli.
zmieniająca uchwałę nr VI/57/15,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/123/20
uchwała nr VI/123/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr IV/150/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przatówku.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/122/20
uchwała nr VI/122/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Zduńskowolskiego
zmieniająca uchwałę nr XV/94/19,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/121/20
uchwała nr VI/121/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2020 (w ujęciu zbiorczym)
zmieniająca uchwałę nr VI/5/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/120/20
uchwała nr VI/120/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2020 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/119/20
uchwała nr VI/119/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie zadań powierzonych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/118/20
uchwała nr VI/118/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń o charakterze użyteczności publicznej w II Liceum Ogólnokształcącym, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 w Zduńskiej Woli.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/117/20
uchwała nr VI/117/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Zduńskowolskiego na rok 2020 (w podziale na plany finansowe poszczególnych jednostek organizacyjnych)
zmieniająca uchwałę nr VI/4/20,
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/116/20
uchwała nr VI/116/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na rok 2020 w zakresie zadań zleconych i własnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/115/20
uchwała nr VI/115/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi powiatowej powiatu sieradzkiego jej dotychczasowej kategorii.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: VI/114/20
uchwała nr VI/114/20
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przyznania stypendium za rok szkolny 2019/2020 dla uczniów szkół prowadzonych przez powiat zduńskowolski
status uchwały obowiązująca