W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

GK.272.1.2022

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Realizacje projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych będące II etapem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenia układu PL-EVERF2007-NH na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GK.272.1.2022
Zamawiający Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli lub drogą elektroniczną
rozstrzygnięcie

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł pn.: „ Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych będące II etapem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenia układu PL-EVERF2007-NH na terenie powiatu zduńskowolskiego ”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

            Zamawiający Powiat Zduńskowolski, działając na podstawie Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł, ustanowionego Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego  Nr 11/2021 z dnia 22.02.2021r., zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 
pn.: „ Realizacja projektu technicznego modernizacji szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych będące II etapem modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej i wdrożenia układu PL-EVERF2007-NH na terenie powiatu zduńskowolskiego ” jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 7 złożoną przez Usługi Geodezyjne Tomasz Smolorz, ul. Sołtysia 71, 40-748 Katowice.            

Zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu ofertowym – cena (waga 100%) – oferta  została uznana za najkorzystniejszą. Cena ofertowa brutto wynosi 104 750,00 zł (słownie złotych: sto cztery tysiące, siedemset pięćdziesiąt i 00/100).

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne

            Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Zapytaniu ofertowym, tj. cena o wadze kryterium 100%. Wykonawca spełnia warunki postawione w postępowaniu przez Zamawiającego oraz nie podlega wykluczeniu. 
Oferta nr 7, złożona w postępowaniu przez: Usługi Geodezyjne Tomasz Smolorz, ul. Sołtysia 71, 
40-748 Katowice, jest ofertą z najniższą ceną. Zgodnie z § 7 pkt 7 Regulaminu Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000,00 zł za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę z najniższą ceną lub przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny i innych wymagań (kryteriów) opisanych w zapytaniu ofertowym

Załączniki

Powiadom znajomego