W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

IF.272.1.12.2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy IF.272.1.12.2016
Zamawiający Powiat Zduńskowolski
Tryb zamówienia konkurs
Rodzaj zamówienia Konkursy
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola
rozstrzygnięcie

Ogłoszenie o zmianie wyników konkursu

„Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”

   W związku z uzyskaniem informacji o bardzo dużym podobieństwie projektu, który został wybrany jako najlepsza praca i zajął I miejsce w przedmiotowym  konkursie do funkcjonującego już na rynku znaku graficznego (logo), Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. podjęła decyzję o wezwaniu w trybie pilnym autora zwycięskiej pracy do wyjaśnień zaistniałej sytuacji, w kontekście § 4 ust. 7 (cyt. ”Projekt Logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym”) oraz § 10 ust. 2 (cyt.  „Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich”) regulaminu przedmiotowego konkursu.

   Wyjaśnienia zostały złożone przez Uczestnika niezwłocznie, w formie pisemnej w dniu 9 czerwca 2016 r. Autor zapewnił w nich, że praca jest dziełem samodzielnym, oryginalnym i nie była inspirowana ani wzorowana na żadnym innym dziele, jednak z uwagi na wizualne podobieństwa oraz na wynikające z tego możliwe konsekwencje prawne złożył on rezygnację z udziału w konkursie i poprosił o wykreślenie z listy laureatów.

   Z uwagi na powyższe Komisja Konkursowa w dniu 15.06.2016 r. podjęła decyzję o wykreśleniu z listy laureatów pana Alberta Nogali ze Zduńskiej Woli i wybraniu jako miejsca I. pracy, która zajęła miejsce II. w ww. konkursie, tj. pracę panów Jakuba i Mateusza Koniecznych z Firmy Bracia Konieczni z Łasku. Miejsce II zajęła zatem w konsekwencji praca pana Tomasza Donata ze Zduńskiej Woli. Miejsce III zajęła praca pani Kingi Lenke ze Zduńskiej Woli.

Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.

 
 
Ogłoszenie wyników konkursu 
 
W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego 
i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Starosty Zduńskowolskiego z dnia 16.05.2016 r. wyłoniła zwycięzcę. Najlepszy projekt został przygotowany przez pana Alberta Nogalę ze Zduńskiej Woli. 
 
Drugie miejsce zajęli panowie Jakub i Mateusz Konieczni z firmy Bracia Konieczni z Łasku. Miejsce trzecie zajął pan Tomasz Donat ze Zduńskiej Woli. 
 
W konkursie zostało złożonych 12 prac przez 8 uczestników.
 
Organizator konkursu dziękuje wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.
Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany odrębnie o miejscu i terminie podpisania umowy, uprawniającej do odbioru nagrody pieniężnej w wysokości 2 000 zł brutto.
 
W imieniu realizatorów projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Powiat Zduńskowolski zaprasza do udziału w: 
 
Konkursie na opracowanie znaku graficznego (logo) projektu pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.
 
Organizator:
Powiat Zduńskowolski
ul. Złotnickiego 25,
98-220 Zduńska Wola
 
Cel konkursu:
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu znaku graficznego (logo), które stanie się oficjalnym elementem identyfikacji wizualnej Projektu. Logo będzie wykorzystywane w związku z działalnością promocyjno-informacyjną w ramach realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu. 
 
Warunki udziału:
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy. Mogą w nim wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne (firmy), zajmujące się zarówno amatorsko jak i zawodowo grafiką, w szczególności: artyści plastycy, graficy, projektanci, agencje reklamowe, studenci uczelni artystycznych oraz uczniowie liceów plastycznych. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 maja 2016 r. do godz. 12.00.
 
Nagroda:
Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych).
 
Osobami do kontaktu w sprawie konkursu są:
Katarzyna Tomczyk – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 43, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl;
Sylwia Kaźmierczak – pracownik Wydziału Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, tel. 43 824 42 44, e-mail: inwestycje@powiatzdunskowolski.pl
 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora www.powiatzdunskowolski.pl.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące organizatora, przedmiotu konkursu, kryteriów oceny prac, kryteriów kwalifikujących uczestników, nagrody i sposobu jej przekazania zwycięzcy, miejsca i terminu składania projektów, określa regulamin konkursu będący załącznikiem do niniejszego zgłoszenia.

Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.powiatzdunskowolski.pl oraz na stronach internetowych partnerów Projektu: www.lask.com.plwww.zdunskawola.plwww.gminazdunskawola.plwww.gminasedziejowice.eu

 

Załączniki

Powiadom znajomego