Brak treści artykułu

Załączniki:

Uchwała III_22_18
Tabela Nr 1
Tabela Nr 2
Tabela Nr 3
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Część opisowa do planu dochodów tekst jednolity
Część opisowa do planu wydatków tekst jednolity