W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10
Tel. sekretariat: 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50


email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl

 

NIP: 829-16-24-435
REGON: 730 934 795

Aneks nr 1 do SIWZ - FK.272.1.2016 "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł"

Aneks nr 1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

na realizację zamówienia pn. "Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł"

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje się następujących zmian:

1)    W rozdziale IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ust. 1

o brzmieniu:

„Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą w kwocie 10 000 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 10.06.2016r. do godz. 13:00. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej, za czas wniesienia uznaje się czas uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca który nie wniósł wadium w akceptowalnej formie lub po wskazanym terminie zostanie wykluczony z postępowania.”

otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert na okres związania ofertą w kwocie 10 000 zł.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do 14.06.2016r. do godz. 13:00. W przypadku wadium wniesionego w formie pieniężnej, za czas wniesienia uznaje się czas uznania kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego. Wykonawca który nie wniósł wadium w akceptowalnej formie lub po wskazanym terminie zostanie wykluczony z postępowania.”

2) W rozdziale XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT ust. 9

o brzmieniu:

„Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdz. XII w nienaruszonym opakowaniu.

Opakowanie (koperta) oznakowane winno być nazwą i adresem (pieczęć) wykonawcy oraz być zaadresowane na Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola i oznaczona następująco:

Oferta dotycząca zamówienia pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł” - nie otwierać przed 10.06.2016 r. przed godziną 13:30

otrzymuje brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdz. XII w nienaruszonym opakowaniu.

Opakowanie (koperta) oznakowane winno być nazwą i adresem (pieczęć) wykonawcy oraz być zaadresowane na Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola i oznaczona następująco:

Oferta dotycząca zamówienia pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 900 000 zł” - nie otwierać przed 14.06.2016 r. przed godziną 13:30

3) W rozdziale XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT

ust. 1 pkt 2)

o brzmieniu:

„Termin składania ofert upływa w dniu 10.06.2016 r. o godz. 13:00.”

otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2016 r. o godz. 13:00.”


ust. 2 pkt 1)

o brzmieniu:

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 10.06.2016 r. o godz. 13:30w siedzibie Zamawiającego.”

otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 14.06.2016 r. o godz. 13:30w siedzibie Zamawiającego.”


Zmiany treści SIWZ będące przedmiotem niniejszego aneksu skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z ustawą Pzp.

przejdź do ogłoszenia

Załączniki

Powiadom znajomego