W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO KOLUMNA

Nadleśnictwo Kolumna planuje powiększanie zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia. Zapraszamy  do składania ofert!

 

Informujemy, że zgodnie z art. 37 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 148 z póź zm.) pkt. 2. „Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności w przypadku:

1)  jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2)  zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3)  regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.”

Jeżeli  jesteś właścicielem gruntów, który:

-  przylega do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

-  w Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy jest przeznaczony do zalesienia;

-  w powszechnej ewidencji gruntów opisany jest jako Ls, RV, RVI, RVIz;

-  ma uregulowany stan prawny;

-  nie jest obciążony na rzecz osób trzech oraz nie występują spory graniczne.

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

-  w formie tradycyjnej:  Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1c, 98-100 Łask - elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl lub na platformie ePUAP adres Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej: /pgl_lp_0606/SkrytkaESP

Jeżeli nieruchomość nie spełnia warunków, które opisaliśmy powyżej, informujemy, że możemy nabyć lasy i grunty do zalesienia, które bezpośrednio nie sąsiadują z gruntami w naszym zarządzie, pod warunkiem że ich lokalizacja i powierzchnia umożliwią prowadzenie na nich racjonalnej gospodarki leśnej. Przyjmujemy w takich przypadkach również oferty zbiorcze od kilku właścicieli sąsiadujących ze sobą działek.

Jednak możemy nabyć tylko i wyłącznie nieruchomości o uregulowanych stanie prawnym, nie objęte roszczeniami, obciążeniami a ich granice nie mogą być kwestionowane.

Oferta powinna zawierać:

1.  dane kontaktowe do właściciela,

2.  informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej działki,

3.  kopie wypisu z ewidencji gruntów, wraz z podaniem nr księgi wieczystej oraz oraz wyrysu z mapy,

4.  informacje czy istnieją drogi dojazdowe do przedmiotowych działki,

5.  jeżeli działka objęta jest upul – kopię wypisu z Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu.

6.  w przypadku występowania na Państwa działce drzewostanów w wieku do 20 lat włącznie, pisemną informację dot. istnienia, bądź braku zobowiązania wynikającego z trwającego programu finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (np. PROW).

Dodatkowo informujemy, że na ewentualny zakup gruntów niezbędne jest uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od ceny ustalonej w operacie szacunkowym sporządzanym przez rzeczoznawcę majątkowego.

Kupując lasy i grunty przeznaczone do zalesienia realizujemy założenia Zarządzenia nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: Nadleśnictwo Kolumna ul. Leśników Polskich 1 c 98-100 Łask, tel: +48 43 675 42 06, +48 43 675 43 59

adres poczty e-mail: kolumna@lodz.lasy.gov.pl, strona: www.kolumna.lodz.lasy.gov.pl

Załączniki

Ogłoszenie pdf, 143 kB

Powiadom znajomego