W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

 

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2023 r.

 

Starosta Zduńskowolski na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz.1327 
ze zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2023 r.

 

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych

 

Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom udzielać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:
posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,
posiadać znajomość sektora pozarządowego,
posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,
posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,
uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.
 

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych

 

Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przypadku zgłoszenia  się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
 

III. Zgłoszenie 

 

Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesłać do dnia 30 września 2022 r. na adres:
1) Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola,

e-mailem na adres: starostwo@powiatzdunskowolski.pl.

O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa.
Osoby wybrane na członków komisji konkursowych, których zgłoszenia zostaną przesłane drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza zgłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli do dnia 5 października 2021 r
Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.

Załączniki

Powiadom znajomego