W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Powiat Zduńskowolski

 

ul. Stefana Złotnickiego 25
98-220 Zduńska Wola

 

Tel. sekretariat: 43 823 22 04 
Tel. sekretariat: 43 824 42 10, 43 824 42 11
Fax: 43 824 42 50
 
Elektroniczna skrzynka podawcza:  /SPZDW/SKRYTKA

email: starostwo@powiatzdunskowolski.pl
serwis informacyjny: www.powiatzdunskowolski.pl 

 

NIP: 829-16-24-435 REGON: 730 934 795

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r.

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r. 

Starosta Zduńskowolski na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d oraz 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu zduńskowolskiego w 2022 r.

 

I. Kandydaci na członków komisji konkursowych 

 

1.      Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać i rekomendacji kandydatom udzielać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.

2.      Kandydaci zgłaszani do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać następujące warunki:

a)      posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej i korzystać z pełni praw publicznych,

b)      posiadać znajomość sektora pozarządowego,

c)      posiadać wiedzę z zakresu obszaru tematycznego, w którym będą dokonywać oceny ofert,

d)      posiadać doświadczenie w ocenie projektów finansowanych ze środków publicznych lub prywatnych,

e)      uczestniczyć w działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgodnie z zapisami statutu lub innymi dokumentami.

 

II. Powołanie i udział w pracach komisji konkursowych 

 

1.      Komisja konkursowa powoływana jest w drodze uchwały przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego, w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

2.      Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.

3.      Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeżeli:

a.       żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub

b)      wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

c)      wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4.      W przypadku zgłoszenia  się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

 

III. Zgłoszenie  

 

1.      Wypełniony formularz zgłoszenia stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia należy przesłać do dnia 30 września 2021 r. na adres:

1) Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola,

e-mailem na adres: starostwo@powiatzdunskowolski.pl.

2.      O terminie złożenia i doręczenia formularza decyduje data wpływu do Starostwa.

3.      Osoby wybrane na członków komisji konkursowych, których zgłoszenia zostaną przesłane drogą elektroniczną, zobowiązują się do dostarczenia oryginału formularza zgłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli do dnia 4 października 2021 r

4.      Kandydaci zostaną telefonicznie poinformowani o dokonanym wyborze.

Załączniki

Powiadom znajomego