Brak treści artykułu

Załączniki:

Komisja Programowo-Budżetowa
Komisja Ogólnospołeczna
Komisja Ochrony Środowska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
sesja 30 stycznia 2020