Brak treści artykułu

Załączniki:

sesja 29 listopada
Komisja Ogólnospołeczna
Komisja Programowo-Budżetowa
Komisja Ochrony Środowska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej