Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu niezbędne informacje znajdą na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/723750