UCHWAŁA NR XVIII/37/16
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2016 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego więcej