UCHWAŁA NR LVII/1/23
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek
ogólnodostępnych w 2023 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego.
Harmonogram Godzin Pracy i Dyżurów Nocnych Aptek 2023


Załączniki:

Harmonogram Godzin Pracy i Dyżurów Nocnych Aptek 2023