UCHWAŁA NR LIII/59/22
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 25 listopada 2022 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek ogólnodostępnych w 2023 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego
Harmonogram Godzin Pracy i Dyżurów Nocnych Aptek 2023


Załączniki:

Harmonogram Godzin Pracy i Dyżurów Nocnych Aptek 2023