UCHWAŁA NR XLI/63/21
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia harmonogramu godzin pracy oraz dyżurów nocnych aptek
ogólnodostępnych w 2022 roku, funkcjonujących na terenie powiatu zduńskowolskiego
Harmonogram Godzin Pracy i Dyżurów Nocnych Aptek 2022


Załączniki:

Harmonogram Godzin Pracy i Dyżurów Nocnych Aptek 2022