Wydział Architektury i Budownictwa więcej

Wydział Edukacji
Wydział Finansowo-Księgowy
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Terenami Rozwojowymi
Wydział Inwestycji, Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Wydział Spraw Społecznych i Wspierania Przedsiębiorczości
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Zamówień Publicznych
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Powiatowy Zarząd Dróg