Brak treści artykułu

Załączniki:

Arkadiusz Janusz Bednarski
Małgorzata Elżbieta Cieślak
Magdalena Frątczak-Macjejewska
Anna Gabriel
Agnieszka Małgorzata Golińska
Joanna Beata Jarosławska
Agnieszka Jaśkiewicz
Monika Kiedrowska
Renata Kosińska-Graf.
Mariusz Kubiak
Justyna Danuta Kunkel.
Piotr Pacelt
Tomasz Jerzy Siemienkowicz
Grzegorz Paweł Stasiak
Ireneusz Arkadiusz Stasiak
Monika Walczak
Anna Wojtczak
Witold Woźniakowski
Magdalena Sobczyk- Wierzbicka
Gabriela Zduniak-rozwiązanie stosunku pracy z dniem 24.12.2019r.
Witold Woźniakowski - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2019r.
Ireneusz Stasiak - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2019r.
Grzegorz Stasiak - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2019r.
Magdalena Frątczak-Maciejewska - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2019r.
Magdalena Sobczyk-Wierzbicka - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowegoz za 2019r.
Agnieszka Jaśkiewicz - wyjaśnienia do oświadczenia majątkowego za 2019r.