Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
Do najważniejszych zadań należy zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów, wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o ochronę ich interesów, współdziałanie z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcją Handlową w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 

Marcin Florczak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów

tel.: 43 672 30 08

e-mail: rzecznik@powiatzdunskowolski.pl

Godziny przyjęć: W czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00

Miejsce urzędowania: ul. Getta Żydowskiego 4a, pokój: 1