Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie Komisja Ogólnospołeczna
Zaproszenie Komisja Ochrony Środowiska i Infrastruktury Technicznej
Zaproszenie Komisja Programowo-Budżetowa
Zaproszenie Sesja