zawiadomienie o sesjiZałączniki:

zawiadomienie o sesji
Komisja Programowo - Budżetowa
Komisja Ogólnospołeczna
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej