Brak treści artykułu

Załączniki:

sesja 20 grudnia 2019
Komisja Ogólnospołeczna
Komisja Programowo-Budżetowa
Komisja Ochrony Środowska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej