Brak treści artykułu

Załączniki:

Komisja Programowo - Budżetowa
Komisja Ogólnospołeczna
Komisja Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktuty Technicznej
sesja LVIII