Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie Komisja Programowo-Budżetowa
Zaproszenie Komisja Ogólnospołeczna
Zaproszenie Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
Zaproszenie sesja