Brak treści artykułu

Załączniki:

zaproszenie Komisja Ogólnospołeczna
zaproszenie Komisja Programowo- Budżetowa
zaproszenie Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej
zaproszenie sesja